Нагадуємо, що при зверненні із заявами до сільської ради слід дотримуватись вимог щодо їх оформлення.

Зокрема, Ст. 5 Закону України "Про звернення громадян" визначає вимоги до звернень.

А саме, Стаття 5. Вимоги до зверння

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

 

Надаємо для використання зразок заяви.

https://rada.info/upload/users_files/04334815/e195f4567275ad05748879cf0349a9eb.doc

 

                                                Голові Зимнівської сільської ради

                                                Католику В.А.

                                     

                                               Від кого:              Прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Ім’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Категорія (багатодітна сім’я, учасник

війни, учасник АТО, член сімї учасника АТО, дитина війни, група інвалідності, тимчасово переміщена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Соціальний стан (пенсіонер, безробітний,    

                           місце роботи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Адреса (місто, район, село, вулиця, № телефону)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                _______________________

 (пропозиція, заява, скарга)

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Даю згоду на обробку персональних даних_______________________________________________________

 

_________________                                       ________________________

Дата                                                                                             Підпис