Правові підстави проведення конкурсу: відповідно до рішення Зимнівського сільського голови від «24» травня 2022 р №21/4 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району оголошується конкурс на зайняття посади директора Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району 

Найменування і місцезнаходження закладу:
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району Волинська область, Володимир-Волинський район, с.Льотниче, вул. вул. Перемоги,36.

Основні напрямки діяльності установи: 
виявлення та облік самотніх непрацездатних малозабезпечених громадян, які мають право на соціальне обслуговування;
організація соціального обслуговування громадян, надання їм соціально-побутових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних, послуг з працевлаштування, послуг з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, інформаційних, інших соціальних послуг.

Найменування посади: директор Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району 

Умови оплати праці визначаються відповідним Наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі: визначені документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до Зимнівської сільської ради  (с.Зимне вул.Миру,2) тел. 95-131, з 26 травня 2022 року по 09 червня 2022 року 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста) та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності не менше, ніж 5 років.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:
1) ЗАЯВУ про участь у конкурсі за відповідною формою;
2) належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;
3) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
4) мотиваційний лист, складений у довільній формі;
5) довідку про відсутність судимості;
6)перспективний план розвитку надавача соціальних послуг комунального сектору.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Скачати для перегляду і заповнення ЗАЯВУ

Скачати та переглянути ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ