Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Зимнівської сільської ради

Дата: 12.11.2020 15:59
Кількість переглядів: 1502

            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      рішення виконавчого комітету

                                                                        Зимнівської сільської ради

                                                                 24 червня 2019 р. №48

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про квартирний облік при виконавчому комітеті

Зимнівської сільської ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Зимнівської сільської ради (надалі - Положення) розроблено на підставі: Житлового кодексу Української РСР, Правил обліку громадян,  які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради  від 11 грудня 1984р. № 470, Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 238, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про національну поліцію», «Про прокуратуру», «Про службу безпеки України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

1.2. Дане Положення встановлює єдиний порядок зарахування на облік та ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території Зимнівської сільської ради. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов,  виконавчим комітетом сільської ради  ведеться в одному напрямку - квартирний облік.

1.3. Підставою для взяття громадян України на квартирний облік при виконавчому комітеті Зимнівської сільської  ради є:

а)  забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня, а саме: на кожного члена сім’ї, що проживають разом, припадає менше 7,0 кв.м. (сім цілих нуль десятих кв.м.) включно;

б) проживання чи  реєстрація на території Зимнівської сільської  ради на протязі 5 років (п’яти років).

Крім випадків передбачених діючим законодавством.

1.4. Облік громадян ведеться за напрямками черговості:

а) громадяни, які мають позачергове право на отримання житла;

б) громадяни, які мають першочергове право на отримання житла;

в) загальна черговість громадян потребуючих поліпшення житлових умов.

1.5. Черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на облік. 

1.6. Орган, що розглядає питання та приймає рішення про зарахування на квартирний  облік:

а) житлова комісія виконавчого комітету Зимнівської сільської ради,  надає рекомендації виконавчому комітету;

б) виконавчий комітет сільської ради своїм рішенням зараховує чи не зараховує заявника до квартирної черги.

1.7. Термін розгляду та прийняття рішень: один місяць з дня отримання необхідних документів.

 

2.  Особи, які можуть бути зараховані на квартирний  облік

 

2.1.  На квартирний облік можуть бути зараховані особи, яким виповнилось 18 років, постійно проживають або зареєстровані на території Зимнівської  сільської ради (відповідно до  п. 1.3 Положення) при наявності однієї з наступних підстав:

2.1.1. забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня - тобто у випадку, коли:

- на одну особу припадає 7,0 кв.м або менше 7,0 кв.м житлової площі в квартирі (загальна площа квартири (будинку) до уваги не береться) та не менше п’яти років проживають на території Зимнівської сільської ради.

2.1.2. невідповідність будинку (чи квартири), де мешкає особа, санітарно-технічним вимогам, що підтверджується рішенням виконавчого комітету (п. 5 Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затверджено постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.1984 р. № 189);

2.1.3. наявність тяжкої форми хронічного захворювання (згідно переліку хронічних захворювань затверджених наказом МОЗ УРСР від 08 лютого 1985 р.  № 52), у зв'язку з чим особа не може проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї (Додаток 1 до Положення);

2.1.4. проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів (пп. «б» п. 1.3. Положення);

2.1.5. проживання не менше п’яти років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

2.1.6. проживання у гуртожитках;

2.1.7. проживання в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин;

2.1.8. проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше за 9 років, крім подружжя, (розглядаються випадки, коли жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати);

2.1.9. внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно  до  пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та особи з інвалідністю  внаслідок  війни,  визначені в пунктах 10-14 частини другої  статті 7, та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені абзацами четвертим - восьмим,  чотирнадцятим, шістнадцятим  -  двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту».

 

2.2. На пільговий квартирний облік (відповідно до п. 1.4 Положення) зараховуються особи, що користуються пільгами:

2.2.1. На позачергове отримання житла мають право:

а) громадяни, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання;

б) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після   завершення   терміну   перебування   у  сім'ї  опікуна  чи піклувальника,  прийомній  сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування, а також особи з їх числа у разі відсутності житла або неможливості  повернення  займаного  раніше  жилого  приміщення  в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли  16  років,  у  разі відсутності в таких дітей житла зараховуються на квартирний облік за  місцем  їх  походження  або  проживання до встановлення опіки,  піклування,  влаштування  в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного  типу,  заклади  для  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського  піклування,  за  заявою  опікуна  чи піклувальника, прийомних  батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає  дитина, або органу опіки та піклування – ч. 1 ст. 33 Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»);

в) діти-інваліди, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають у державних або в інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;

г) громадяни, незаконно засуджені і згодом реабілітовані, за неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;

д) особи, які належать до інвалідів війни (ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

е) особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст. 10);

є) особи, обрані на виборну посаду, коли це пов’язано з переїздом в іншу місцевість;

ж) члени сім’ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов’язків у Верховній Раді України на постійній основі;

з) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія І, категорія ІІ та діти, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду (абз. 1 п. 10 ч. 1 ст. 20, п. 3 ч. 1 ст. 21, п. 7 ч. 3 ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»));

и) сім'ї,   які  мають  п'ятьох  і  більше  дітей,  та  у  разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей (ст. 46 Житлового кодексу УРСР);

і) працівники  протитуберкульозних  закладів  у разі виникнення професійного захворювання на туберкульоз.

ї) інші категорії осіб, пільги, яким встановлені чинним законодавством.

2.2.2. На першочергове отримання житла мають право:

а) інваліди Великої Вітчизняної  війни  і сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особам;

б) Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, а також особам, нагородженим орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» усіх трьох ступенів;

в) особи, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, перелічених у списку захворювань, затвердженому Міністерством охорони здоров’я СРСР за погодженням з Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях та ВЦРПС:

- особи, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

- медичні працівники, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов’язків;

г) учасники бойових дій та учасники війни;

д) інваліди праці I і II груп та інваліди I і II груп з числа військовослужбовців;

е) особи, які стали інвалідами I і II груп у зв’язку з виконанням державних або громадських обов’язків, виконанням обов’язку громадянина СРСР по рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і правопорядку;

є) сім’ї осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов’язків, виконанні обов’язку громадянина СРСР по рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і правопорядку;

ж) сім’ї осіб, які загинули на виробництві внаслідок нещасного випадку;

з) робітники і службовці, які тривалий час сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;

и) матері, яким присвоєно звання «Мати-героїня»;

і) багатодітні сім’ї (які мають у своєму складі трьох і більше дітей) і одинокі матері, з урахуванням особливостей зазначених в абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» (ст. 45 Житлового кодексу УРСР);

ї) сім’ї при народженні одразу двох або більше дітей;

й) вчителі та інші педагогічні працівники загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних учбових закладів;

к) особи, які проживають у ветхих будинках, що не підлягають капітальному ремонту;

л) інші категорії осіб, пільги, яким встановлені чинним законодавством.

 

3.   Перелік документів необхідних для зарахування на квартирний облік

 

Для зарахування на квартирний облік громадянам необхідно зібрати та подати відповідальній особі виконкому сільської  ради наступні документи:

1.Заяву встановленого зразка (див. зразок у додатку 2), підписану всіма повнолітніми членами сім'ї, які зараховуються на облік. Бланк заяви видається відповідальною особою, яка приймає документи для взяття на облік. 

2.Довідку форми № 2 про склад сім'ї та реєстрацію:

Довідка видається виконавчим комітетом сільської ради та дійсна протягом одного місяця з моменту видачі.

Обов'язково! Якщо протягом останніх 5-ти років хтось із членів сім'ї (зазначений в довідці форми №2) змінював місце реєстрації, необхідно додатково представити довідку форми №2 з попереднього місця реєстрації такої особи.

Інформація про невідповідність будинку (чи квартири) санітарно-технічним вимогам, про визнання його аварійним теж зазначається в довідці форми №2.

3.Довідки з місця роботи осіб, які підписали заяву про зарахування на квартирний облік. Обов’язково в довідці повинно бути зазначено, чи особа перебуває (не перебуває) на квартирному або кооперативному обліку за місцем роботи.

3.1.Якщо особа є підприємцем - подається засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця. Копія може засвідчуватись безпосередньо спеціалістом сільської ради, який приймає документи, на підставі пред'явленого оригіналу.

3.2.Якщо особа непрацююча і є пенсіонером - засвідчена копія пенсійного посвідчення. Копія може засвідчуватися безпосередньо спеціалістом сільської ради, який приймає документи, на підставі пред'явленого оригіналу пенсійного посвідчення.

3.3. Якщо особа непрацююча - довідку, що засвідчує факт перебування особи без постійної роботи.

Такі дані засвідчуються на підставі оригіналу трудової книжки, а якщо особа ще не розпочала трудову діяльність - на підставі оригіналу документу про закінчення відповідного навчального закладу.

4.Копії паспортів повнолітніх осіб, які зазначені в представленій довідці форми №2 (сторінки 1, 2, 10, 11). При поданні документів особа повинна мати з собою для звірки оригінали паспортів, з яких зроблено копії.

5.Акт обстеження житлових умов.

5.1.Особа повинна звернутись до відповідного спеціаліста для складання акту.

Акт оформляється безкоштовно спеціалістом, скріплюється підписом керівника та печаткою.

5.2.Якщо житло перебуває у приватній власності, особа звертається до депутата сільської ради, на дільниці якого знаходиться житло.

Тривалість оформлення акту не повинна перевищувати 1-3 днів.

6.Засвідчені копії свідоцтв (про одруження, про розлучення, про народження дітей).

Крім випадку, коли на облік зараховується одна особа.

Копії свідоцтв безпосередньо завіряються спеціалістом сільської ради, який приймає документи, при наявності відповідних оригіналів документів.

7.Копія технічного паспорту та копія документу,що підтверджує право власності на житло (свідоцтво про право власності), - якщо будинок (квартира) приватизована чи перебуває у власності.

Копії засвідчуються безпосередньо спеціалістом сільської ради, який приймає документи, при наявності відповідних оригіналів документів.

Наприклад, свідоцтво про право власності або свідоцтво про право на спадщину, або договори, за якими передбачається перехід права власності і т.ін.

8.Копію договору піднайму між основним наймачем і піднаймачем, засвідчену в комунальному підприємстві, якщо проживає за договором піднайму жилого приміщення, що обліковується за цим підприємством. Особа повинна бути зареєстрована (прописана) за тією адресою, де укладений договір піднайму.

9.Копію договору найму житла між власником і наймачем, якщо проживає за договором найму жилого приміщення в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності або в будинках КП.

Договори найму засвідчуються спеціалістом сільської ради, який приймає документи. Особа повинна бути зареєстрована (прописана) за тією адресою, де укладений договір найму.

10. Оригінал медичного висновку (форми №3) лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання (згідно затвердженого переліку).

Для отримання висновку ЛКК особа звертається із заявою до ЛКК в поліклініку за місцем проживання. А для підтвердження психічного захворювання чи захворювання на туберкульоз - до ЛКК відповідного лікувального закладу.

11.Копії документів, які підтверджують право на пільги, якщо особа, яка стає на квартирний облік, має право на пільги.

До документів, що підтверджують право на пільги, належать такі, що засвідчують особливий статус особи (ветеран війни; герой Радянського Союзу, герой Соціалістичної праці; особа, нагороджена орденами Слави трьох ступенів; особа, яка має статус ліквідатора  аварії на ЧАЕС; особа, яка має статус учасника бойових дій, військовослужбовця; особа, заражена вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій; інвалід праці І і ІІ груп; тощо).

12.Довідка з Володимир-Волинської філії Волинського обласного БТІ або витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність/відсутність житла.

Копії засвідчуються  безпосередньо спеціалістом сільської ради, який приймає документи, на підставі пред'явлених оригіналів.

13. Додатково учасники АТО подають копію довідки про безпосередню    участь особи   в антитерористичній  операції,  забезпеченні її проведення або копію довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника  бойових дій осіб, які захищали  незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України  і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної  безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014  р. №413 копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови  Кабінету  Міністрів України від 12 травня 1994 р. №302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;

14. Внутрішньо переміщені особи також додатково додають наступні документи:

 копії документів, які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї особи  з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій; 

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на  кожного члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, або  учасника бойових дій;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (видану  згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо  переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №509.

Членами сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті  10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального  захисту» та особами з інвалідністю  I-II  групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначеними пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального  захисту», які є внутрішньо переміщеними особами, крім документів,  зазначених  у цьому пункті, додатково надається копія довідки,  видана  органом  соціального  захисту населення, в якому зазначена   категорія   осіб   перебуває   на   обліку   в  Єдиній інформаційній  базі  даних  про  внутрішньо  переміщених осіб, про наявність  цих  осіб  або  членів їх сім’ї у:

1)  переліку  осіб,  які  під  час  участі  в  масових акціях громадського   протесту   отримали   тілесні   ушкодження  (тяжкі, середньої  тяжкості, легкі), затвердженому наказом МОЗ;

2)  списку  осіб,  смерть  яких  пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013  р.  по  21  лютого  2014  р.,  затвердженому Мінсоцполітики;

у  разі  наявності  житлового  приміщення, яке зруйноване або стало   непридатним  для  проживання  внаслідок  збройної  агресії Російської   Федерації   в   Донецькій   та  Луганській  областях, розташоване  в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій  та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі,  додається  копія  акта  обстеження  технічного стану житлового  приміщення  (будинку,  квартири) (далі - акт технічного стану),  складеного  комісією,  утвореною районною, районною у мм. Києві   та   Севастополі  держадміністрацією,  військово-цивільною адміністрацією,  виконавчим  органом сільської, селищної, міської,
районної  у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної  територіальної громади, за формою згідно з додатком до Порядку    надання   щомісячної   адресної   допомоги   внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на  оплату  житлово-комунальних  послуг,  затвердженого постановою Кабінету   Міністрів   України   від   1  жовтня  2014  р.  №505.

Перелік  документів,  визначених  цим  пунктом,  є вичерпним.
 

Громадяни вважаються взятими на квартирний облік у виконавчому комітеті Зимнівської сільської ради з дня винесення рішення про прийняття  на квартирний облік.

4.  Подання документів


        4.1. Особа, яка бажає стати на квартирний облік подає  виконавчого комітету Зимнівської сільської  ради заяву та визначений  у п. 3.1. Положення перелік необхідних документів.

 

5. Прийняття рішення


        5.1. Подана громадянином заява та пакет документів проходить наступні етапи:

5.1.1. реєстрація заяви та доданого до неї пакету документів  в книзі реєстрації заяв громадян про взяття на квартирний облік;

5.1.2. розгляд і накладення резолюції  Зимнівським сільським головою;

5.1.3.  розгляд документів житловою комісією та надання висновків виконавчому комітету  для прийняття рішення.  

5.1.4. прийняття відповідного рішення на черговому засіданні виконкому сільської ради;

5.1.5.  внесення виконавчим комітетом сільської ради змін до журналу по  квартирному обліку  громадян, на підставі прийнятого рішення;

5.2. В 15-денний термін з моменту  прийняття рішення  виконавчий комітет сільської ради надсилає поштою повідомлення громадянину про зарахування (чи відмову у зарахуванні) його на квартирний  облік.

 

6. Зняття з квартирного обліку

 

6.1.  Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:

6.1.1. поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

6.1.2. виїзду на постійне місце проживання до  іншого  населеного пункту;

6.1.3. припинення трудових відносин з  підприємством,  установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством Союзу РСР, Житловим кодексом УРСР, п. 29  Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, та  іншими  актами  законодавства Української РСР;

6.1.4. засудження  до  позбавлення  волі  на  строк  понад  шість місяців, заслання або вислання;

6.1.5. подання  відомостей,  що  не  відповідають дійсності,  які стали підставою  для  взяття  на  облік,  або  неправомірних   дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік;

6.1.6.скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 

6.2. Громадяни виключаються із списків осіб,  які користуються правом першочергового або позачергового одержання  жилих приміщень,  якщо вони були необґрунтовано включені до цих списків або втратили вказане право.

6.3. Громадяни знімаються з пільгової черги у разі смерті на протязі місяця після отримання інформації про смерть особи, яка перебувала на пільговій квартирній черзі.

6.3.1. Громадяни, знімаються з загальної квартирної черги у разі смерті, якщо на протязі року спадкоємці не подали заяву про переведення квартирної черги на них (ст. 1270 Цивільного кодексу України – шість місяців на прийняття спадщини, ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України – шість місяців на звернення до адміністративного суду за захистом прав від дня, коли особа дізналась про порушення своїх прав), у випадку якщо спадкоємці стояли разом з померлим на квартирній черзі.

6.3.2. Для виконання п. 6.3.1. Положення усі рішення щодо квартирного обліку опубліковуються на офіційному сайті Зимнівської сільської  ради.

6.4. Громадяни знімаються з пільгової квартирної черги, якщо вони тричі не здійснили перереєстрацію передбачену п. 7.1. Положення.

6.4.1. Громадяни знімаються з загальної квартирної черги, якщо вони на протязі п’яти років не здійснили перереєстрацію передбачену п 7.1. Положення (можливість втрати членства в громаді міста - ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», ч. 1 ст. 43 Цивільного кодексу України,       пп. «б» п. 1.3. Положення).

6.4.2. Поновлення (відновлення) в квартирній черзі  можливо лише за рішенням суду, яке набрало законної сили.  

6.5. Про зняття  з  обліку  (виключення  із  списку)  громадяни  у 15-денний строк  повідомляються  у  письмовій  формі  вказавши підстави зняття з обліку (виключення із списку).

 

7. Перереєстрація

 

7.1. Виконавчий комітет Зимнівської сільської ради щороку в період з 1 жовтня по 31 грудня проводить перереєстрацію громадян,  які  перебувають  на квартирному обліку, в ході якої перевіряються їх облікові дані.

7.2. Виявлені зміни вносяться в облікові справи громадян, книгу обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень

7.3. Перереєстрація здійснюється на підставі заяв громадян (Додаток 3 до Положення), що перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Зимнівської сільської ради.

 

8. Затвердження списків

8.1. Після проведення перереєстрації виконавчий комітет сільської ради здійснює моніторинг змін в облікових справах громадян та по квартирній черзі.

8.2. У випадку, коли після моніторингу виявляються зміни, які призводять до руху квартирної черги, то виконавчий комітет сільської ради готує списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов на затвердження виконавчим комітетом.

8.3. Формуються та затверджуються три основні списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до пунктів 1.4., 2.1. та 2.2. Положення:

 а) основний список (в даному списку перебувають всі громадяни, що знаходяться в квартирній черзі);

 б) список громадян, які мають першочергове право на отримання житла;

 в) список громадян, які мають позачергове право на отримання житла.  

 8.4. Також формуються, проте не затверджуються, списки громадян за категоріями пільг.

 8.5. Затверджені списки громадян, що потребують поліпшення житлових умов, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації, протягом п’ятнадцяти днів з дня затвердження, шляхом розміщення на офіційному сайті Зимнівської сільської ради. 

 

9. Журнали

 

9.1. Заяви громадян відносно постановки на квартирний облік при виконавчому комітеті Зимнівської сільської ради реєструються  виконавчим комітетом сільської ради в Журналі (книзі) реєстрації заяв громадян про взяття на квартирний облік (Додаток 4 до Положення).

9.2. Заяви громадян на перереєстрацію в квартирній черзі при виконавчому комітеті Зимнівської сільської ради реєструються виконавчим комітетом сільської ради в Журналі (книзі) перереєстрації громадян, що перебувають на квартирній черзі при виконавчому комітеті сільської  ради (Додаток 5 до Положення).

 

10. Ордер на жиле приміщення.

10.1. На підставі рішення про надання жилого приміщення  в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет сільської ради видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.

10.2. Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення.

10.3. Ордер дійсний протягом 30 днів.

10.4. Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

10.5. Ордер вручається громадянинові, на ім'я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) членів сім'ї, включених до ордера.

10.6. Ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у судовому порядку у випадках подання громадянами  не відповідаючих дійсності відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, порушення прав інших громадян або організацій на зазначене в ордері жиле приміщення, неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання  про надання жилого приміщення, а також в інших випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень.

10.6. Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено протягом трьох років з дня його видачі.

 

 

 

                                             

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь