Програма розвитку Зимнівської ОТГ на 2018 рік

Додаток

до рішення сесії

від «27» грудня 2017 р.

№  23/21

 

ПРОГРАМА

Зимнівської  об’єднаної територіальної громади

«Залучення громадськості до реалізації Стратегії розвитку Зимнівської територіальної громади»

на 2018 рік 

 Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Зимнівська сільська рада Волинської області

2.

Розробник Програми

Зимнівська сільська рада Волинської області

4.

Співрозробники Програми

 

5.

Відповідальний виконавець Програми

 Зимнівська сільська рада Волинської області

6.

Учасники Програми

Структурні підрозділи Зимнівської сільської ради, органи самоорганізації населення, лідери громад, громадські організації, партнери

7.

Терміни реалізації Програми

2018 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів,

які беруть участь

у виконанні Програми

Сільський бюджет

9

 

- інших джерел

Грантові надання, спонсорська допомога

10.

Основні джерела фінансування Програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

 

 

 

І. ПРОБЛЕМА,

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА:

 

Важливим етапом на шляху до сталого розвитку об’єднаних громад є те, що населення та їх владний апарат мають стати «єдиним організмом», який рухається за спільними напрямами та баченнями, а також у якому враховуються інтереси та потреби кожної особи. Оптимальним способом досягнення сталого розвитку об’єднаних громад є визначення спільних напрямів розвитку, забезпечення практик громадської участі, формування довгострокової локальної Стратегії розвитку і на цій основі крок за кроком запровадження системи послідовного місцевого розвитку громади.

Опитування мешканців в процесі розробки Стратегії розвитку ОТГ та аналіз фактичного стану з комунікацією влада-громада визначили проблеми:

 • Низька активність населення. 
 • Недостатня інформованість громади про діяльність місцевої влади.
 • Недостатній рівень участі населення при формуванні та реалізації місцевої політики
 • Недостатній рівень взаємодії влади та громади.
 • Відсутні легалізовані механізми комунікації/залучення громади до процесів прийняття рішень.
 • Недостатній рівень взаємодії центральної та периферійних громад.
 • Відсутність традицій громадської участі.

З огляду на це, визріла потреба прийняття програмного документу, який визначає покрокові механізми розвитку громадської активності та закладає передумови підвищення рівня громадської участі та включеності у процеси планування та розвитку Зимнівської громади. 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ:

сприяти підвищенню громадської активності та забезпечити громадське включення у всі етапи реалізації Стратегії розвитку Зимнівської об’єднаної територіальної громади.

ІІІ. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

 1. Посилити взаємодію Зимнівської сільської ради та населення у процесі реалізації Стратегії розвитку Зимнівської ОТГ;
 2. Активізувати участь громадян у процесах реалізації Стратегії розвитку Зимнівської громади;
 3. Забезпечити безперервний та дієвий механізм інформування населення у процесах формування та подальшої реалізації Стратегії розвитку Зимнівської ОТГ, підтримки ініціатив мешканців та використання ефективних інструментів їх залучення до спільної реалізації розроблених проектів;
 4. Сприяти поширенню традицій громадської участі серед населення Зимнівської громади;
 5. Забезпечити систематичне проведення консультацій з громадськістю та дослідження громадської думки у процесі реалізації Стратегії розвитку Зимнівської громади;
 6. Сприяти підвищенню рівня громадянської освіти через організацію та проведення тренінгів, навчань, семінарів та інших інформаційних заходів;
 7. Сприяти підвищенню рівня самоорганізації населення Зимнівської громади.

ІV. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ:

Захід

Завдання

Термін виконання

Відповідальний

Фінансові витрати

 

Формування Комітету з управління впровадженням (КУВ) Стратегії за участі населення

 

 • Забезпечити поінформування населення про можливості та перспективи участі у діяльності Комітету з управління впровадження реалізації Стратегії;
 • Забезпечити представництво у складі КУВу від населених пунктів та НГО;
 • розмістити на сайті громади Положення про КУВ;
 • раз на пів року проводити відкриті засідання Комітету з управління впровадження Стратегії за участю широкої громадськості.

 

 

Січень-лютий 2018р.

 

 

 

 

Березень – Грудень 2018 року

 

Робоча група зі стратегічного планування Зимнівської об’єднаної територіальної громади

 

-

 

Щоквартальний моніторинг та представлення результатів реалізації Стратегії широкій громадськості через загальні збори

 

 • Проведення щоквартального моніторингу виконання Стратегії розвитку Зимнівської громади;
 • Представлення результатів моніторингу на загальних зборах мешканців ОТГ або у кожній територіальній одиниці громади.
 • Збір думок та пропозицій під час загальних зборів щодо подальшої реалізації Стратегії розвитку Зимнівської громади.

 

 

Щоквартально

 

 

 

Раз на півроку

 

Робоча група зі стратегічного планування Зимнівської об’єднаної територіальної громади, сільський голова, старости

 

-

 

Забезпечення висвітлення актуальної інформації щодо реалізації Стратегічного плану розвитку на сайті Зимнівської сільської ради

З використанням офіційного сайту громади:

 • Постійне наповнення сайту Зимнівської територіальної громади  інформацією про стан реалізації Стратегії розвитку;
 • Започаткування на сайті місцевої ради опитувань щодо результатів реалізації Стратегії та їх вплив на розвиток території. Використання даних опитування для моніторингу реалізації Стратегії розвитку.
 • Систематичне розміщення на сайті місцевої ради даних моніторингу виконання Стратегії розвитку Зимнівської ОТГ.
 • Поширення щорічного звіту голови ОТГ щодо результатів реалізації проектів Плану дій Стратегії розвитку.

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

Раз на півроку

 

 

 

 

 

 

Щоквартально

 

 

 

 

Грудень 2018р.

 

Системний адмініст

ратор

 

-

 

Сформувати профільні дорадчі комітети із числа громадськості відповідно до кожного із напрямів реалізації Стратегії розвитку Зимнівської громади

 

 • Формування профільних дорадчих комітетів для врахування думок та пропозицій громадськості в процесі прийняття рішень. Зокрема: молодіжна рада, рада підприємців, громадська рада при виконавчому комітеті;
 • Проведення навчальних семінарів для членів ради з метою підвищення їх компетентності та інституційної спроможності у повсякденній діяльності.
 • Залучення членів дорадчих комітетів до моніторингу реалізації Стратегії розвитку Зимнівської громади.

 

 

Березень – грудень 2018 року

 

Робоча група зі стратегічного планування Зимнівської об’єднаної територіальної громади

 

5000

 

Проводити зустрічі з громадськістю щодо обговорення  проектів програми економічного, соціального та культурного розвитку Зимнівської громади

 

 

 • Забезпечити громадське обговорення проектів програм соціального, економічного та культурного розвитку Зимнівської громади через проведення протокольних зустрічей із сільським головою, заступниками, старостами та депутатами.
 • Забезпечити врахування думки обговорень при затвердженні проектів програм соціального, економічного та культурного розвитку.

 

Постійно

 

Робоча група зі стратегічного планування Зимнівської об’єднаної територіальної громади, старости

 

-

 

Сприяти підвищенню рівня громадської просвіти

 

 

 • Проводити регулярні навчальні заходи для підвищення рівня громадської просвіти та забезпечення включення населення у процеси прийняття рішень.
 • Проводити майстер-класи із використання інструментів прямої демократії для членів територіальної громади.
 • Визначити відповідальну особу в раді за співпрацю із громадськістю.

 

Не менше разу у квартал

 

Робоча група зі стратегічного планування Зимнівської об’єднаної територіальної громади, старости

 

10000

 

Сприяти підвищенню рівня самоорганізації населення з метою включення у процеси розвитку на місцях

 

 

 • Проводити регулярні навчальні заходи з питань створення та розвитку органів самоорганізації населення (вуличних, квартальних, сільських комітетів).
 • Організовувати конкурси та місцеві програми для підвищення рівня самоорганізації населення.
 • Забезпечити включення органів самоорганізації населення до процесів планування та реалізації Стратегії розвитку Зимнівської громади.
 • Сприяти проведенню акцій з благоустрою та тематичних свят.

 

 

Не менше разу у квартал

 

Робоча група зі стратегічного планування Зимнівської об’єднаної територіальної громади, старости

 

10000

 

Розробка та популяризація дієвих інструментів громадської участі: громадські слухання, місцева ініціатива, загальні збори та ін.

 

 

 • Розробка та затвердження локальних актів, що забезпечують участь громадськості: Положення про місцеві ініціативи, Положення про загальні збори, Положення про громадські слухання та ін.
 • Проводити регулярні інформаційні зустрічі із громадою з метою інформування населення про можливості участі у формуванні те реалізації місцевої політики через використання інструментів місцевої демократії.

 

 

1 кв.2018р.

 

 

 

 

 

 

Раз на півроку

 

Робоча група зі стратегічного планування Зимнівської об’єднаної територіальної громади, старости.

 

10000

 

Підтримка локальних ініціатив місцевого населення

 

 

 • Організація конкурсу підтримки місцевих ініціатив, що направлені на вирішення локальних проблем чи задоволення потреб громади на умовах спів фінансування.

 

Не менше разу у рік

 

Робоча група зі стратегічного планування Зимнівської об’єднаної територіальної громади.

 

60000

 

V. РЕЗУЛЬТАТИ, ОЧІКУВАНІ  ВІД ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу:

-  забезпечити врахування громадської думки в управлінському процесі;

- поліпшити якість надання соціальних послуг населенню, залучити для цього додаткові ресурси;

- підвищити рівень громадянської культури  і правової освіти населення громади;

- забезпечити включення населення у процеси реалізації Стратегії розвитку Зимнівської ОТГ;

- сприяти максимальному інформуванню населення про процес реалізації Стратегії розвитку Зимнівської ОТГ;

- підвищити рівень самоорганізації та громадської участі у розвитку ОТГ;

- підтримати місцеві ініціативи членів територіальної громади, котрі спрямовані на розвиток територіальної громади.

VІ. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

         Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету, обсяги фінансування затверджуються щорічно при затвердженні  бюджету  Зимнівської ОТГ  або при внесені змін до нього.

         Головним розпорядником коштів та виконавцем Програми визначити Зимнівську сільську раду Волинської області.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь