Структура та завдання Комунального некомерційного підприємства "Центр надання соціальних послуг Володимирського району"

Структура Територіального центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Володимирського району

станом на 17.04.2024 року

 

 

Найменування посади

Кількість штатних одиниць

Адміністративно-господарський персонал

 

Директор

1

Головний бухгалтер

1

Провідний бухгалтер

1

Економіст

1

Обслуговуючий персонал

 

Прибиральник службових приміщень

0,25

                                                                                          Разом:

4,25

Відділення соціальної допомоги вдома

 

Адміністративно-господарський персонал

 

Завідувач відділення        

 1

Персонал із соціальної роботи                       

 

Соціальні робітники

22,5

                                                                                          Разом:

23,5

Відділення соціальної роботи

 

Завідувач відділення        

1

Фахівець із соціальної роботи

1

Практичний психолог/психолог

1

Диспетчер

0,5

Водій автотранспортних засобів

1

Разом:

4,5

Структурний підрозділ – притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

 

Керівник притулку                                                         

1

Фахівець із соціальної роботи                                    

1

Водій автотранспортних засобів

0,25

Разом:

2,25

Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання

 

Адміністративно-господарський персонал

 

Завідувач відділення

1

Сестра-господиня

1

Медичний персонал

 

Сестра медична (медичний брат)

1

Молодша медична сестра (медичний брат) з догляду за хворими

6

Молодша медична сестра (медичний брат) санітарка-ванниця

1

Персонал кухні (харчоблоку)

 

Кухар

2

Підсобний робітник

1

Машиніст з прання та ремонту спецодягу

1

Обслуговуючий персонал

 

Робітник комплексного обслуговування й ремонту будинків

1,25

Машиніст (кочегар) котельні

  3 (6міс.)

                                             Разом:

          15,25 (6міс.)

          18,25 (6міс.)

                Разом по установі

          49,75 (6міс.)

52,75(6міс.)

 

 

Фото без опису

З метою надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги в Зимнівській об’єднаній територіальній громаді здійснює діяльність Комунальне некомерційне підприємство "Центр надання соціальних послуг Володимирського району", співзасновниками якої є Зимнівська сільська та  Володимирська і Устилузька міська ради. Розпорядником коштів є Зимнівська сільська рада.               

Комунальне некомерційне підприємство "Центр надання соціальних послуг Володимирського району" (далі - центр) є юридичною особою та діє на підставі Положення, затвердженого рішеннями Зимнівської сільської ради від 30.01.2024 № 38/18 «Про створення в результаті реорганізації (шляхом перетворення) комунального некомерційного підприємства «Центр надання соціальних послуг Володимирського району», Устилузької міської ради від 22.02.2024 № 33/30 «Про створення в результаті реорганізації (шляхом перетворення) комунального некомерційного підприємства «Центр надання соціальних послуг Володимирського району» та Володимирської міської ради від 29.02.2024 № 32/102 «Про створення в результаті реорганізації (шляхом перетворення) комунального некомерційного підприємства «Центр надання соціальних послуг Володимирського району»  

 Основними завданнями центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

- надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до класифікатора соціальних послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

 Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань:

виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, бере участь у роботі спостережних комісій;

складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх соціальний захист в територіальних громадах засновників;

інформує осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання. Інформація на паперових та інших носіях викладається із забезпеченням контрасту і розміру шрифту, які даватимуть змогу вільно читати її, зокрема особам із порушеннями зору і тим, що переміщуються у кріслах колісних.

Інформація також надається у вигляді листівок, буклетів, брошур, за потреби - із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля), мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

Відповідні матеріали розміщуються в засобах масової інформації, на веб-сайтах територіальних громад засновників, інших інформаційних ресурсах;

інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

бере участь у визначенні потреб населення територіальних громад засновників у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах;

готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевого органу виконавчої влади або  органу місцевого самоврядування (далі - уповноважений орган);

забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

надає особам/сім’ям психосоціальні послуги.

7.Центр з урахуванням потреб, визначених у територіальних громадах засновників, може надавати такі соціальні послуги:

догляд вдома, денний догляд, догляд стаціонарний; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво; соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад жестовою мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування; тимчасовий відпочинок для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування; транспортні; та інші соціальні послуги.                  

Послуги надаються центром за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг (зокрема на вулиці).

Для надання соціальних послуг у центрі утворені такі структурні підрозділи (відділення):

-відділення соціальної допомоги вдома;

-відділення стаціонарного догляду для постійного проживання;

-відділення соціальної роботи (при якому утворена Служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату);

-притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (при якому утворена Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі).

У центрі можуть утворюватися інші структурні підрозділи, діяльність яких спрямовується на надання соціальних послуг особам/сім’ям з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у територіальних громадах засновників.

Зазначені структурні підрозділи утворюються за рішенням засновників центру.

Структурний підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор центру.

Положення про структурні підрозділи центру затверджуються директором центру за погодженням структурних підрозділів соціального захисту населення засновників.

Підставою для надання соціальних послуг є:

1) рішення уповноваженого органу про надання соціальних послуг;

2) наказ про надання соціальних послуг;

3) договір про надання соціальної послуги (соціальних послуг) та індивідуальний план надання соціальної послуги.

Рішення про надання соціальних послуг приймається уповноваженим органом Зимнівської сільської, Володимирської та Устилузької міських рад відповідно до законодавства.

Надання соціальних послуг одноразово здійснюється без укладення договору згідно з класифікатором соціальних послуг.

У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях для невідкладного надання соціальних послуг засновники можуть уповноважити центр приймати рішення про надання соціальних послуг екстрено (кризово) особам/сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, та внутрішньо переміщеним особам.

Рішення про надання соціальних послуг екстрено (кризово) оформляється наказом центру про надання соціальних послуг екстрено (кризово). Акти про надання соціальних послуг екстрено (кризово), складені за формою, затвердженою Мінсоцполітики, надсилаються центром засновникам протягом одного місяця з дня надання соціальних послуг.

На час надання соціальних послуг екстрено (кризово) не визначається ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг, не складається індивідуальний план надання соціальної послуги та не укладається договір про надання соціальної послуги (соціальних послуг).

У разі потреби в наданні соціальних послуг постійно центр вживає заходів для виготовлення отримувачу соціальних послуг усіх необхідних для надання соціальних послуг документів, після чого:

визначає ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

встановлює групу рухової активності (у разі потреби);

визначає зміст та обсяг соціальних послуг;

складає індивідуальний план надання соціальної послуги;

видає наказ про взяття отримувача соціальних послуг на обслуговування;

укладає з отримувачем соціальних послуг договір про надання соціальної послуги (соціальних послуг).

Юридична адреса:

Коунальне некомерційне підприємство "Центр надання соціальних послуг Володимирського району;

 с. Льотниче, вул. Перемоги,36.

Код ЄДРПОУ 20130650

Електронна адреса:vvtercentr@ukr.net

Директор Територіального центру - Дацюк Тетяна Миколаївна

Графік роботи центру:

Понеділок:

08:00 – 17:15

Вівторок:

08:00 – 17:15

Середа:

08:00 – 17:15

Четвер:

08:00 – 17:15

П’ятниця:

08:00 – 16:00

Субота:

Вихідні дні

Неділя:

Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання с.Льотниче утворене для обслуговування  осіб  похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ, перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Диференційована плата за надання соціальних послуг стаціонарного догляду, що надаються стаціонарно у приміщенні відділення стаціонарного догляду для постійного проживання територіального центру, сплачується щомісяця у розмірі 80 відсотків середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг. Якщо вартість соціальних послуг стаціонарного догляду, що надаються протягом відповідного місяця стаціонарно у приміщенні відділення стаціонарного догляду для постійного проживання територіального центру, не перевищує 80 відсотків середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг, диференційована плата за надання соціальних послуг становить 80 відсотків вартості таких послуг.

У відділенні стаціонарного догляду особи, які одержують соціальну послугу стаціонарного догляду, відповідно до встановлених норм, забезпечуються:

жилим приміщенням для проживання (перебування) та усіма житлово-комунальними послугами;

предметами, матеріалами, м’яким і твердим інвентарем (одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом);

раціональним чотириразовим харчуванням, відповідно до натуральних добових норм харчування (за наявності фінансового забезпечення);

лікарськими засобами, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення у порядку, встановленому законодавством.

Адреса відділення:

с. Льотниче, вул. Перемоги, 36,

електронна адреса: vvtercentr@ukr.net                                                        

Відділення соціальної допомоги вдома

утворене для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 50 особам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою або повною втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності), пам’яті, які через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком про стан здоров'я, а саме:

особам похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами;

особам з інвалідністю;

особам з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду);

особам з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці);

дітям з інвалідністю віком від трьох до 18 років;

          Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги догляду вдома надає соціальну послугу догляду вдома:

постійно (для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями  III групи рухової активності - 1 - 2 рази на тиждень (за необхідності), IV групи рухової активності (5 ступінь індивідуальної потреби) - 2 рази на тиждень, IV групи рухової активності (6, 7 ступені індивідуальної потреби) - 3 рази на тиждень; V групи рухової активності - 5 разів на тиждень, для осіб з інвалідністю I групи підгрупи А - 6 - 7 разів на тиждень (за потреби)),

періодично (2 рази на місяць для осіб з когнітивними розладами, для осіб з інвалідністю з психічними та поведінковими розладами - 2 - 4 рази на місяць),

тимчасово (визначений у договорі період),

одноразово  (у вигляді натуральної допомоги: продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, одяг, взуття та інші предмети першої необхідності, забезпечення паливом тощо з записом   у журналі обліку громадян, без ведення особової справи).

   Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги догляду вдома осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, передбачають:

для отримувачів соціальної послуги III групи рухової активності:

допомогу у веденні домашнього господарства;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);

допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

для отримувачів соціальної послуги IV, V групи рухової активності та дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років:

допомогу у веденні домашнього господарства;

допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);

допомогу при пересуванні по квартирі;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

навчання навичкам самообслуговування;

допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

психологічну підтримку;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);

допомогу в оформленні документів, внесення платежів (для дітей з інвалідністю за потреби);

для отримувачів соціальної послуги з когнітивними розладами, психічними та поведінковими розладами:

допомогу у веденні домашнього господарства;

допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

навчання навичкам самообслуговування;

допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

психологічну підтримку;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);

допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

Адреса відділення соціальної допомоги вдома:

с.Льотниче, вул. Перемоги, 36

електронна адреса: vvtercentr@ukr.net

 

Відділення соціальної роботи проводить соціальну роботу із сім'ями, дітьми та молоддю Зимнівської сільської та Устилузької міської ради, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть подолати їх самостійно та потребують сторонньої допомоги.

Основними завданнями відділення є:

Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей та осіб;

Виявлення сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах  і потребують сторонньої допомоги;

Забезпечення особам/сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини комплексу соціальних послуг,яких вони потребують відповідно до переліку послуг, затвердженого: Міністерством соціальної політики з метою мінімізації  або подолання таких обставин ;

Проведення оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

Здійснення взаємодії з іншими суб’єктами надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами-підприємцями, які у Зимнівській сільській та Устилузькій міській радах  в межах своєї компетенції надають допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах та/або забезпечують їх захист

Суб’єктами соціальної роботи у відділенні, (за рахунок бюджетних коштів, незалежно від доходу отримувача соціальних послуг), є:

Сім'ї  з дітьми та особи які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх за допомогою власних засобів  та можливостей у зв'язку з інвалідністю батьків або дітей , вимушеною міграцією,наркотичною або алкогольною залежністю одного/обох з членів сім'ї, перебування у місцях позбавлення волі , насильством  у сім'ї, складними стосунками в сім'ї тощо;

Особи, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю І групи, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів

Сім'ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, одинокі матері/батьки(у тому числі неповнолітні), яким потрібна підтримка;

Сім'ї, члени яких є випускниками  інтернатних закладів, й сім'ї, члени яких перебували у виховних, виправних колоніях, слідчих ізоляторах, та повернулися з них, або були засуджені до покарань без позбавлення волі, відбували альтернативні види покарань;

Молоді особи, які  перебували у виховних,виправних колоніях, слідчих ізоляторах, та повернулися з них, або були засуджені  до покарань без позбавлення волі, альтернативні види покарань, тощо;

Особи, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасової окупації (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;

Учасники антитерористичної операції, члени їх сімей та інші особи, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують надання соціальних послуг, відповідно до чинного законодавства, що визначає потребу у соціальних послугах;

Сім’ї, діти та молодь у тому числі особи, які постраждали від насильства в сім’ї, торгівлі людьми та ін. та перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, відповідно до чинного законодавства, що визначає потребу у соціальних послугах;

Бездомні особи у віці від 18 років, які працюють або мають інше постійне легальне джерело доходу, недостатнє для оренди( наймання)/ купівлі житла;

Діти  з інвалідністю від 3 до 18 років;      

Особи, які знаходяться на обліку в Володимир-Волинському МРВ філії ДУ «Центр пробації».

Відділення надає соціальні послуги спрямовані на соціальну профілактику, соціальну підтримку, соціальне обслуговування.

Адреса відділення соціальної роботи:

с.Льотниче, вул. Перемоги, 36

електронна адреса: vvtercentr@ukr.net

Служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Надавач транспортної послуги– Територіальний центр.         

Отримувачі транспортної послуги – особи з інвалідністю та діти з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату інші маломобільні групи населення, особи з захворюванням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, а також особи із захворюваннями, які не здатні до самостійного пересування та потребують сторонньої допомоги, в тому числі пацієнти з хронічною нирковою недостатністю, які потребують гемодіалізу, особи з інвалідністю та діти з інвалідністю з порушеннями зору, інтелектуальними та психічними порушеннями у разі, якщо такі особи не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобіля, у тому числі отриманих через структурні  підрозділи соціального захисту населення.     

Маломобільні групи населення - особи похилого віку, інші особи, які не можуть пересуватися самостійно.

 

Для того, щоб отримати право на користування послугою, Отримувачу транспортної послуги необхідно звернутися до Територіального центру за адресою: с.Льотниче, вул. Перемоги, 36 та надати необхідні документи, а саме:

  -заяву про надання соціальних послуг;

 -копію документа, що посвідчує особу з інвалідністю або законного представника дитини з інвалідністю;

 -копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

-копія картки платника податків;

-копію довідки МСЕК для осіб з інвалідністю або ЛКК (медичний висновок) для дітей з інвалідністю.

                                         

Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі - спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Притулок підпорядковується Зимнівській сільській раді, а іншим громадам згідно меморандуму по акту виконаних робіт в порядку,  передбаченому законодавством.

Основними завданнями притулку є:

забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування постраждалих осіб;

надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг) на основі оцінки їх потреб та індивідуального підходу до особи з урахуванням віку, статі, стану здоров’я та соціального становища.

Зміст та обсяг соціальної послуги для кожної постраждалої особи визначається індивідуально залежно від її потреб і зазначається в договорі про надання соціальної послуги.

Право на влаштування до притулку має:

повнолітня постраждала особа, направлена органом місцевого самоврядування або суб’єктом згідно Меморандумів про надання послуг по перебуванню у притулку, до повноважень якого належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству, уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам;

особа, яка не досягла повноліття, але перебуває (перебувала) у зареєстрованому шлюбі;

дитина у разі її прийняття до притулку разом з матір’ю/батьком або особою, яка їх замінює.

Мобільна бригада — спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

         Мобільна бригада утворена при спеціалізованій службі підтримки постраждалих осіб - притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті Зимнівської сільської ради.    Метою діяльності мобільної бригади є надання соціально- психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб.

 Мобільна бригада надає соціальні послуги шляхом проведення фахової консультації за допомогою телефонного зв’язку, з виїздом у спеціально організованому транспорті до місця проживання (перебування) постраждалих осіб чи іншого вказаного ними місця, у приміщенні притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Зимнівської сільської ради.

Для надання  соціальних послуг населенню за місцем проживання організовано роботу «мультидисциплінарної команди», діяльність якої спрямована, перш за все, на повне охоплення обслуговуванням найвразливіших  верств населення, переважно осіб  ІУ та У груп рухової активності, які проживають у віддалених  населених пунктах  району та надання їм адресних соціальних  послуг.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь