Положення про службу з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у новій редакції

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирського району

від 10.04.2023  року №   21 -од

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

 

І. Загальні положення.

1.1. Дане Положення  про службу з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (далі – Положення) регулює порядок надання послуги перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, (далі – Отримувачі) які проживають на території Зимнівської сільської ради. Служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю утворена при відділенні соціальної роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирського району (далі – Територіальний центр).                                  

 1.2. Дане Положення розроблено на підставі законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», указів Президента України «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної медичної та трудової реабілітації інвалідів», «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» та інших нормативно-правових актах.                      

1.3. Основною метою надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення є забезпечення доступу осіб, які мають труднощі у пересуванні, до об’єктів соціальної інфраструктури.                                    

1.4. Основні поняття, які застосовуються в даному Положенні:              

1.4.1. Надавач транспортної послуги– Територіальний центр.         

1.4.2. Отримувачі транспортної послуги – особи з інвалідністю та діти з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату інші маломобільні групи населення, особи з захворюванням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, а також особи із захворюваннями, які не здатні до самостійного пересування та потребують сторонньої допомоги, в тому числі пацієнти з хронічною нирковою недостатністю, які потребують гемодіалізу, особи з інвалідністю та діти з інвалідністю з порушеннями зору, інтелектуальними та психічними порушеннями у разі, якщо такі особи не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобіля, у тому числі отриманих через структурні  підрозділи соціального захисту населення.

1.4.3. Маломобільні групи населення - особи похилого віку, інші особи, які не можуть пересуватися самостійно.                                                    

1.4.4. Транспортний засіб спеціалізованого призначення - автомобіль з підйомним пристроєм, гідравлічними підйомниками, з низьким рівнем підлоги, пандусамитощо призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, порушенням опорно-рухового апарату таіншихмаломобільних груп населення, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації.                 1.5. Послуганадаєтьсяв межах Зимнівської територіальної громади, у виключних випадкахв межах Волинської області (до медичних закладів). 

IІ. Порядок прийому заявок та умови

використання транспортного засобу спеціалізованого призначення.

         2.1. Для того, щоб отримати право на користування послугою, Отримувачу транспортної послуги необхідно звернутися до Територіального центру за адресою: с.Льотниче, вул. Перемоги, 36 та надати необхідні документи, а саме:

       -заяву про надання соціальних послуг;

      -копію документа, що посвідчує особу з інвалідністю або законного представника дитини з інвалідністю;

          -копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

-копія картки платника податків;

-копію довідки МСЕК для осіб з інвалідністю або ЛКК (медичний висновок) для дітей з інвалідністю.

2.2. Після прийняття документів зазначених в пункті 2.1 цього Положення проводиться укладання договору між Територіальним центром та Отримувачем транспортної послуги.                                                                                                На кожного Отримувача послуги з перевезення формується особова справа, яка реєструється в журналі їх обліку.

 2.3. Після укладання договору, з метою подальшого отримання послуги, Отримувачу транспортної послуги потрібно подавати заявку (Додаток 1)  диспетчеру на кожну наступну поїздку (за телефоном +380636606370 або засобами електронного зв’язку vvtercentr@ukr.net). При цьому  Отримувач транспортної послуги вказує день, час запланованої поїздки, початкову та кінцеву адресу маршруту, потребу у супроводженні або наявність супроводжуючої особи.

У разі зміни контактних даних інформація буде розміщена на офіційному вебсайті Зимнівської ТГ та на дошках оголошень Територіального центру в кожному старостинському окрузі громади та адмінприміщенні сільської ради.

 2.4. Організація роботи по прийому заявок на перевезення здійснюється із понеділка по четвер з 8.00 год. до  17.15  год., у п’ятницю з 8.00 год. до 16.00 год. відділенням соціальної роботи територіального центру, яке виявляє осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, маломобільні групи населення та веде облік Отримувачів транспортної послуги.

  2.5. Заявки на обслуговування транспортним засобом спеціалізованого призначення приймаються за 2-3 дні до виїзду (у виняткових  випадках –  не менш ніж за 1 день до виїзду. Такі заявки можуть виконуватися при наявності вільного  часу в графіку, або при співпадінні маршруту екстреної поїздки із запланованим маршрутом та за наявності вільного місця до перевезення).        Заявки реєструються диспетчером у спеціальному журналі реєстрації замовлень.

2.6. Транспортний засіб спеціалізованого призначення використовується виключно за призначенням.

2.7. Транспортний засіб спеціалізованого призначення використовується для перевезення до підприємств, установ і організацій різної форми власності та підпорядкування, банківських установ, медичних установ, реабілітаційних закладів, закладів культури, закладів, що надають соціальні послуги, протезно-ортопедичних підприємств та майстерень, центрів правової допомоги, центрів надання адміністративних послуг, інших закладів соціальної сфери; структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суду.

         Транспортний засіб спеціалізованого призначення використовується для перевезення Отримувачів транспортної послуги для участі у соціальних, культурно-масових та спортивних заходах.

2.8.Транспортна послуга з перевезення надається Отримувачам не частіше 2-х разів на тиждень, крім транспортування до закладів охорони здоров’я та у разі потреби в медичній допомозі.

2.9. При одночасному виклику транспортного засобу спеціалізованого призначення кількома Отримувачами транспортної послуги перевага надається заявникам, котрі повинні дістатись до медичних закладів чи установ.

2.10.Недопускається використання транспортного засобу спеціалізованого призначення для:

         - перевезення дітей з інвалідністю без супроводження дорослого;

         - перевезення родичів замовника, у випадку супроводження останнього соціальним робітником, за виключенням обслуговування дітей з інвалідністю;

         - перевезення громадян, у разі, якщо такі особи мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобіль, у тому числі отриманого через структурні  підрозділи соціального захисту населення;

         - особистих поїздок працівників установи, яка надає послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

         - перевезення Отримувачів транспортноїпослуги до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення побутових питань;

- перевезення Отримувача (чи супроводжуючого) в стані алкогольного, чи наркотичного сп’яніння;

2.11.Диспетчер оформляє картку обліку згідно з Додатком 2.

2.12.Виїзд транспортного засобу спеціалізованого призначення проводиться за результатами опрацьованих заявок

2.13.Послуги транспортного засобу спеціалізованого призначення надаються безкоштовно, в межах бюджетних асигнувань визначених на даний вид діяльності.

 2.14.Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються в індивідуальному порядку.

 2.16.Спеціальний транспортний засіб не надається:

- особам, які мають важкі форми психічного розладу в стадії загострення;

 - особам з активною формою туберкульозу;

 - карантинним інфекційним хворим.

ІІІ. Права та обов’язки Отримувача та Надавача транспортної послуги транспортним засобом спеціалізованого призначення.

 3.1. Отримувачі транспортної послуги мають право на:

         - повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників територіального центру ;

         - якісне надання транспортної соціальної послуги;

 3.2. Отримувачі транспортної послуги зобов’язані:

         - по закінченню поїздки підтвердити особистим підписом, або підписом супроводжуючої особи час його використання;

         - при оформленні попередньої заявки підтвердити її виконання не пізніше ніж за 24 години до поїздки;

         - при знятті заявки попередити диспетчера не пізніше ніж за 24 години до виїзду транспортного засобу спеціалізованого призначення;

         - дотримуватись правил та графіку роботи;

         - з повагою ставитись до працівниківтериторіального центру;

 3.3. Надавач транспортної послуги:

         - організовує роботу по транспортному обслуговуванню та несе персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань;

         - у межах своєї компетенції вирішує питання добору кадрів, затверджує  функціональні обов’язки працівників, вживає заходів заохочення, а у разі порушень  трудової дисципліни чи невиконання функціональних обов'язків –накладає стягнення;

         -дотримується вимог з охорони праці, виробничої, санітарної і протипожежної безпеки;

         - відповідає за ведення обліку та складання звітності;

         - несе відповідальність за своєчасну організацію і якісне надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей  з інвалідністю;

         - здійснює контроль за порядком надання послуги транспортним засобом спеціалізованого призначення;

         - дотримується принципів адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання транспортних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних норм і правил.

ІV. Контроль за наданням послуги транспортним засобом

спеціалізованого призначення.

4.1. Контроль за якістю надання соціальної послуги транспортним засобом спеціалізованого призначення здійснює директор Територіального центру , інші уповноважені органи відповідно до чинного законодавства України.

4.2.Відповідальність за використання транспортного засобу спеціалізованого призначення, цільовим призначенням, утримання транспортного засобу спеціалізованого призначенняв належному технічному стані, економію пального, виконання службових обов’язків та дотримання виробничої дисципліни водієм, покладається на Територіальний центр, що надає транспортну соціальну послугу.

V. Порядок проведення розрахунків.

5.1. Витрати на надання соціальної послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю здійснюється за кошти бюджету Зимнівської територіальної громади в межах бюджетних призначень, на підставі розрахунків про виконаний обсяг соціального перевезення, маршрутних листів.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь