Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирського району

Фото без опису

З метою надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги в Зимнівській об’єднаній територіальній громаді здійснює діяльність комунальна установа Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирського району, співзасновниками якої є Зимнівська сільська та  Володимирська і Устилузька міська ради. Розпорядником коштів є Зимнівська сільська рада. Територіальний центр  є юридичною особою та діє на підставі Положення, затвердженого рішеннями Зимнівської сільської ради  від 06.10.2022р. №25/25, Устилузької міської ради від __.11.2022р. №35/23, Володимирської міської ради від __.11.2022 р. №29/3.    

Територіальний центр утворено для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які  перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг, у приміщенні територіального центру протягом робочого дня та в умовах стаціонарного перебування.

У територіальному центрі утворені такі структурні підрозділи:
-відділення соціальної допомоги вдома;
-відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в с.Льотниче;
-відділення соціальної роботи;
-притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:
-особи похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ; 
-особи, які перебувають  у  складних  життєвих  обставинах  у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що   шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;
-учасники антитерористичної операції, члени їх сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують надання соціальних послуг, відповідно чинного законодавства, що визначає потребу у соціальних послугах;
-сім’ї, діти та молодь у тому числі особи, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі, торгівлі людьми та ін. та перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, відповідно чинного законодавства, що визначає потребу у соціальних послугах;
-бездомні особи у віці від 18 років, які працюють або мають інше постійне легальне джерело доходу, недостатнє для оренди (наймання) купівлі житла;
-особи, які не мають медичних протипоказань та проживають на території  України на законних підставах, у тому числі бездомні особи з дітьми, переселенці;
-особи з частковою, або повною втратою рухової активності; пам'яті;
-особи з невиліковними хворобами, хворобами що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення групи інвалідності, але не більше як чотири місяці);
-особи з психічними та поведінковими розладами;
-діти з інвалідністю;
-особи, які знаходяться на обліку в Володимирському МРВ з питань пробації.

Територіальний центр забезпечує надання соціальних послуг:  
1)за рахунок бюджетних коштів: 
  а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:
особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сімям патронатних виховалетів, дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої статті 13 Закону України " Про соціальні послуги", - всі соціальні послуги;
іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);
  б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у п.1 цієї частини середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.
2) з  установленням диференційованої плати в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.
3)за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги: 
  а) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;
  б) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати визначається за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення, якщо інше не передбачено законодавством, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. 

Юридична адреса:
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирського району
 с. Льотниче, вул. Перемоги,36.
Код ЄДРПОУ 20130650
Контактний номер телефону: (03342)3-56-58
Електронна адреса:vvtercentr@ukr.net
Директор Територіального центру–Шушняк Олена Михайлівна

Графік роботи центру:
Понеділок:    08:00 – 17:15
Вівторок:    08:00 – 17:15
Середа:     08:00 – 17:15
Четвер:    08:00 – 17:15
П’ятниця:     08:00 – 16:00
Субота та Неділя:    Вихідні дні

Структура Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирського району
Найменування посади                                                 Кількість штатних одиниць
Апараттериторіального центру
Адміністративно-господарський персонал    
Директор                                                                                             1
Головний бухгалтер                                                                           1
Бухгалтер провідний                                                                         1
Інспектор з кадрів                                                                            0,5
Обслуговуючий персонал    
Прибиральник службових приміщень                                          0,25
                                                                 Разом:                              3,75
Відділення соціальної допомоги вдома    
Адміністративно-господарський персонал    
Завідувач відділення                                                                         1
Персонал із соціальної роботи    
Соціальні робітники                                                                       23,5
Водій                                                                                                 0,5
                                                                   Разом:                             25
Відділення соціальної роботи    
Провідний фахівець із соціальної роботи                                      1
Фахівець із соціальної роботи                                                         1
Водій                                                                                                 0,5
Разом:                                                                                                2,5
Структурний підрозділ-притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі    
Керівник притулку                                                                            1
Фахівець із соціальної роботи                                                         1
                                                                    Разом:                             2
Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання    
Адміністративно-господарський персонал    
Завідувач відділення                                                                         1
Сестра-господиня                                                                           0,75
Медичний персонал    
Лікар без категорії                                                                           0,5
Сестра медична вищої  категорії                                                     1
Молодшамедична сестра з догляду за хворими                             6
Молодшамедична сестра (санітарка-ванниця)                               1
Персонал кухні (харчоблоку)    
Кухар                                                                                                  2
Підсобнийробітник                                                                           1
Машиніст з прання та ремонту спецодягу                                      1
Обслуговуючий персонал    
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків    1
Машиніст (кочегар) котельні                                                     3 (6 місяців)
                                                                            Разом:               15,25 (6 місяців) 
                                                                                                      18,25 (6 місяців)
 Разом по установі                                                                       48,5 (6 місяців) 
                                                                                                       51,5 (6 місяців)

Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання с.Льотниче утворене для обслуговування  осіб  похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ, перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Диференційована плата за надання соціальних послуг стаціонарного догляду, що надаються стаціонарно у приміщенні відділення стаціонарного догляду для постійного проживання територіального центру, сплачується щомісяця у розмірі 80 відсотків середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг. Якщо вартість соціальних послуг стаціонарного догляду, що надаються протягом відповідного місяця стаціонарно у приміщенні відділення стаціонарного догляду для постійного проживання територіального центру, не перевищує 80 відсотків середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг, диференційована плата за надання соціальних послуг становить 80 відсотків вартості таких послуг.

У відділенні стаціонарного догляду особи, які одержують соціальну послугу стаціонарного догляду, відповідно до встановлених норм, забезпечуються:
жилим приміщенням для проживання (перебування) та усіма житлово-комунальними послугами;
предметами, матеріалами, м’яким і твердим інвентарем (одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом);
раціональним чотириразовим харчуванням, відповідно до натуральних добових норм харчування (за наявності фінансового забезпечення);
лікарськими засобами, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення у порядку, встановленому законодавством.

Адреса відділення:
с. Льотниче, вул. Перемоги, 36,
електронна адреса: vvtercentr@ukr.net
Тел.: ( 03342) 35807
                        
Відділення соціальної допомоги вдома утворене для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 50 особам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою або повною втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності), пам’яті, які через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком про стан здоров'я, а саме: 

 • особам похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами;
 • особам з інвалідністю; 
 • особам з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду); 
 • особам з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці);
 • дітям з інвалідністю віком від трьох до 18 років;

Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги догляду вдома надає соціальну послугу догляду вдома:

 • постійно (для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями  III групи рухової активності - 1 - 2 рази на тиждень (за необхідності), IV групи рухової активності (5 ступінь індивідуальної потреби) - 2 рази на тиждень, IV групи рухової активності (6, 7 ступені індивідуальної потреби) - 3 рази на тиждень; V групи рухової активності - 5 разів на тиждень, для осіб з інвалідністю I групи підгрупи А - 6 - 7 разів на тиждень (за потреби)), 
 • періодично (2 рази на місяць для осіб з когнітивними розладами, для осіб з інвалідністю з психічними та поведінковими розладами - 2 - 4 рази на місяць), 
 • тимчасово (визначений у договорі період), 
 • одноразово  (у вигляді натуральної допомоги: продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, одяг, взуття та інші предмети першої необхідності, забезпечення паливом тощо з записом   у журналі обліку громадян, без ведення особової справи).

Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги догляду вдома осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, передбачають:
для отримувачів соціальної послуги III групи рухової активності:

 • допомогу у веденні домашнього господарства;
 • надання інформації з питань соціального захисту населення;
 • допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);
 • допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

для отримувачів соціальної послуги IV, V групи рухової активності та дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років:

 • допомогу у веденні домашнього господарства;
 • допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);
 • допомогу при пересуванні по квартирі;
 • допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;
 • навчання навичкам самообслуговування;
 • допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;
 • психологічну підтримку;
 • надання інформації з питань соціального захисту населення;
 • допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);
 • допомогу в оформленні документів, внесення платежів (для дітей з інвалідністю за потреби);

для отримувачів соціальної послуги з когнітивними розладами, психічними та поведінковими розладами:

 • допомогу у веденні домашнього господарства;
 • допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);
 • допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;
 • навчання навичкам самообслуговування;
 • допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;
 • психологічну підтримку;
 • надання інформації з питань соціального захисту населення;
 • допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);
 • допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

Адреса відділення соціальної допомоги вдома:
с.Льотниче, вул. Перемоги, 36
електронна адреса: vvtercentr@ukr.net
Тел.: ( 03342) 35805

Відділення соціальної роботи проводить соціальну роботу із сім'ями, дітьми та молоддю Зимнівської сільської та Устилузької міської ради, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть подолати їх самостійно та потребують сторонньої допомоги.

Основними завданнями відділення є:
Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей та осіб;
Виявлення сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах  і потребують сторонньої допомоги;
Забезпечення особам/сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини комплексу соціальних послуг,яких вони потребують відповідно до переліку послуг, затвердженого: Міністерством соціальної політики з метою мінімізації  або подолання таких обставин;
Проведення оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;
Здійснення взаємодії з іншими суб’єктами надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами-підприємцями, які у Зимнівській сільській та Устилузькій міській радах  в межах своєї компетенції надають допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах та/або забезпечують їх захист.

Суб’єктами соціальної роботи у відділенні, (за рахунок бюджетних коштів, незалежно від доходу отримувача соціальних послуг), є:
Сім'ї  з дітьми та особи які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх за допомогою власних засобів  та можливостей у зв'язку з інвалідністю батьків або дітей , вимушеною міграцією,наркотичною або алкогольною залежністю одного/обох з членів сім'ї, перебування у місцях позбавлення волі , насильством  у сім'ї, складними стосунками в сім'ї тощо;
Особи, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю І групи, дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів
Сім'ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, одинокі матері/батьки(у тому числі неповнолітні), яким потрібна підтримка;
Сім'ї, члени яких є випускниками  інтернатних закладів, й сім'ї, члени яких перебували у виховних, виправних колоніях, слідчих ізоляторах, та повернулися з них, або були засуджені до покарань без позбавлення волі, відбували альтернативні види покарань;
Молоді особи, які  перебували у виховних,виправних колоніях, слідчих ізоляторах, та повернулися з них, або були засуджені  до покарань без позбавлення волі, альтернативні види покарань, тощо;
Особи, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасової окупації (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;
Учасники антитерористичної операції, члени їх сімей та інші особи, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують надання соціальних послуг, відповідно до чинного законодавства, що визначає потребу у соціальних послугах;
Сім’ї, діти та молодь у тому числі особи, які постраждали від насильства в сім’ї, торгівлі людьми та ін. та перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, відповідно до чинного законодавства, що визначає потребу у соціальних послугах;
Бездомні особи у віці від 18 років, які працюють або мають інше постійне легальне джерело доходу, недостатнє для оренди( наймання)/ купівлі житла;
Діти  з інвалідністю від 3 до 18 років;    
Особи, які знаходяться на обліку в Володимир-Волинському МРВ філії ДУ «Центр пробації».
Відділення надає соціальні послуги спрямовані на соціальну профілактику, соціальну підтримку, соціальне обслуговування.
  

Адреса відділення соціальної роботи:
с.Льотниче, вул. Перемоги, 36
електронна адреса: vvtercentr@ukr.net

Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі - спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
Притулок підпорядковується Зимнівській сільській раді, а іншим громадам згідно меморандуму по акту виконаних робіт в порядку,  передбаченому законодавством.

Основними завданнями притулку є:

 • забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування постраждалих осіб;
 • надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг) на основі оцінки їх потреб та індивідуального підходу до особи з урахуванням віку, статі, стану здоров’я та соціального становища.

Зміст та обсяг соціальної послуги для кожної постраждалої особи визначається індивідуально залежно від її потреб і зазначається в договорі про надання соціальної послуги.
Право на влаштування до притулку має:

 • повнолітня постраждала особа, направлена органом місцевого самоврядування або суб’єктом згідно Меморандумів про надання послуг по перебуванню у притулку, до повноважень якого належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству, уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам;
 • особа, яка не досягла повноліття, але перебуває (перебувала) у зареєстрованому шлюбі;
 • дитина у разі її прийняття до притулку разом з матір’ю/батьком або особою, яка їх замінює.

Мобільна бригада — спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Мобільна бригада утворена при спеціалізованій службі підтримки постраждалих осіб - притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті Зимнівської сільської ради.     Метою діяльності мобільної бригади є надання соціально- психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб.

Мобільна бригада надає соціальні послуги шляхом проведення фахової консультації за допомогою телефонного зв’язку, з виїздом у спеціально організованому транспорті до місця проживання (перебування) постраждалих осіб чи іншого вказаного ними місця, у приміщенні притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Зимнівської сільської ради. 

Для надання  соціальних послуг населенню за місцем проживання організовано роботу «мультидисциплінарної команди», діяльність якої спрямована, перш за все, на повне охоплення обслуговуванням найвразливіших  верств населення, переважно осіб  ІУ та У груп рухової активності, які проживають у віддалених  населених пунктах  району та надання їм адресних соціальних  послуг.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь