Порядком реєстрації безробітних передбачено, що реєстрація безробітного припиняється з початку зайнятості особи. Під такою зайнятістю мається на увазі, зокрема, працевлаштування за наймом на умовах трудового договору, укладення цивільно-правового договору про виконання робіт чи надання послуг. Реєстрація безробітного припиняється також у разі встановлення факту виконання ним оплачуваної роботи чи надання послуг.

При працевлаштуванні безробітного самостійно, він зобов’язаний повідомити про це свого кар’єрного радника  про такий факт та подати заяву про припинення реєстрації.

При цьому вносяться записи до його трудової книжки про припинення виплати допомоги по безробіттю, у разі якщо така виплата ще не закінчилась.

Окрім повідомлення про свій факт працевлаштування самим безробітним, центр зайнятості отримує таку інформацію також в результаті розслідування страхових випадків і отримання інформації з персоніфікованої звітності про сплату єдиного внеску.

Безробітним забороняється одночасно отримувати допомогу по безробіттю та працювати, в разі самостійного працевлаштування своєчасно інформувати про це центр зайнятості.

Якщо така інформація приховується, то незаконно отриманні кошти будуть стягнуті з безробітного в добровільному або ж в судовому порядку.