Згідно ч. 1 ст. 34 Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування має право, зокрема, стягувати з роботодавця суму страхових коштів та вартість соціальних послуг, наданих безробітному в разі поновлення його на роботі за рішенням суду, а також незаконно виплачені безробітному суми матеріального забезпечення в разі неповідомлення роботодавцем фонду про прийняття його на роботу.

Якщо відомості про доходи особи, на підставі яких призначено матеріальне забезпечення є недостовірними з вини роботодавця, центр зайнятості проводить перерахунок страхових виплат з дня їх призначення. Суми виплачених коштів повертаються роботодавцем.

У разі відмови роботодавця повернути кошти в добровільному порядку у встановлений строк – повернення таких коштів здійснюється в судовому порядку.