Про підсумки виконання бюджету Зимнівської сільської ради за 2017 рік

Дата: 26.02.2018 11:29
Кількість переглядів: 886

Фото без опису

Фото без опису

УКРАЇНА

ЗИМНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР - ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

44752, с.Зимне, вул. Миру, 2 тел. 8(3342) 95-131 e-mail: zymne@і.ua

 

Про підсумки виконання

бюджету Зимнівської сільської

ради за  2017 рік

             

       Обсяг бюджету Зимнівської сільської ради за   2017 рік з урахуванням трансфертів з державного бюджету  склав 27947,8  тис. гривень,  у тому числі по загальному фонду доходи місцевих бюджетів склали   25064,7 тис. грн., по спеціальному –  2883,1 тис. грн.  

          Сільський бюджет Зимнівської сільської ради  за власною доходною базою до затверджених показників на  2017 року виконаний на 107,4 відсотка.

З державного бюджету сільський бюджет отримав 18981,1 тис.грн міжбюджетних трансфертів, з яких  5240,0  тис. грн.  становили дотації (2771,2 тис грн. - базова дотація і  2027,6 тис грн. - додаткова дотація) та 13741,1 тис. грн субвенцій.

Сільський бюджет Зимнівської сільської ради  за власною доходною базою до затверджених показників на   2017 року виконаний на 107,4 відсотка. Порівняно з  2016 роком доходи загального фонду у співставній базі зросли на 2212,9 тис.грн, або на 38,2 відсотка. Структура дохідної частини загального фонду сільського  бюджету за   2017 року  характеризується наступною діаграмою  

 

Фото без опису

Основним бюджетоутворюючим джерелом сільського бюджету у 2017 році залишались надходження податку на доходи фізичних осіб (47,7 відсотка доходів загального фонду). У звітному періоді цього податку надійшло 3812,9 тис грн, що у співставних умовах на 1647,1 тис грн або на 76,1 відсотка більше, ніж у  2016 році. Питома вага надходженнь податку та збору з доходів фізичних осіб від бюджетної сфери  становить 50,0 відсотка від загальної суми.

Фото без опису

 

            У звітному періоді 2017 року підприємствами і організаціями, що належать до комунальної власності, сплачено до  бюджету 11,1 тис. гривень податку на прибуток. Плановий річний показник виконано  на 100,4  відсотка.

          Надходження   доходів від зарахування до місцевого бюджету  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсівни,в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування) у 2017 році  становлять 2,5 тис.гривень.  

           Надходження внутрішніх податків та зборів за січень – грудень  2017 року становить 389,3 тис. гривень, зокрема акцизний податок з реалізації підакцизних товарів 115,4 тис.гривень та акцизний податок з пального 273,9 тис.гривень.

Плати за землю у   2017 році  надійшло 1508,2 тис. гривень, що становить 104,2 відсотка до річних призначень, зокрема земельного податку з юридичних осіб надійшло в сумі 72,3 тис. гривень, що становить 106,1 відсоток, орендної плати з юридичних осіб надійшло в сумі 842,7 тис. гривень, що становить 105,1 відсотка, земельного податку з фізичних осіб надійшло в сумі 419,6 тис. гривень,  орендної плати з фізичних осіб надійшло в сумі 173,6 тис. гривень, що становить 107,5 відсотка. В порівнянні  з    2016 роком надійшло плати за землю більше на 83,8 тис. гривень або на 5,9 відсотка.  

          Податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) надійшло 82,0 тис. гривень, що становить 121,7 відсотка до  бюджетних призначень на рік.

          Виконання планових бюджетних призначень по єдиному податку становить 109,2 відсотка, фактичні надходження складають 2045,9  тис.гривень, в тому числі  єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників , у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків  1031,6 тис.гривень (109,2 %).

          Без планових призначень надійшли податки та збори не віднесені в сумі 34,1 тис.гривень.

          Адміністративні штрафи та інші санкції – надійшло 3,6 тис.гривень.

          Державного мита надійшло в сумі 9,2тис.гривень та становить 105,8 відсотка до бюджетних призначень на  2017 рік.

           За звітний період 2017 рік до сільського бюджету надійшло 100,2 тис.гривень плати за надання адміністративних послуг та становить 107,5 відсотка до уточнених планових  призначеннях на 2017 рік.

           До  спеціального  фонду  надійшло  всього  доходів   на суму  205,5 тис. гривень,  що  становить 104,9 відсотка   до уточненого  плану.

          До  фонду охорони  навколишнього  природного середовища   надійшло  екологічного податку у сумі 4,5 тис.гривень або 91,0 відсотка до плану звітного періоду. Надходження грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності становлять 12,3 тис гривень.

          Протягом січня-грудня  2017 року бюджетні установи, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Зимнівської сільської ради, отримали 188,6 тис. гривень  власних надходжень бюджетних установ, 74,2 відсотка ( 139,9 тис. гривень) з яких займає плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Решта – 25,8 відсотків (48,7 тис. гривень) – інші джерела власних надходжень бюджетних установ (кошти на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів; благодійні внески, гранти, дарунки).

Видаткова частина загального фонду сільського бюджету (КФКВ 900202) профінансована за  2017 рік за рахунок власних джерел та отриманих трансфертів з державного бюджету до затверджених показників з урахуванням змін на 96,0­­­­­­­­­­­­­­­­­ відсотка (затверджено з урахуванням змін – 22283,8 тис. грн, виконано – 21381,1 тис. гривень). За рахунок власних надходжень проведено 24,8 відсотка видатків сільського бюджету, 75,2  відсотка – за рахунок дотацій та субвенцій з державного бюджету. За рахунок коштів спеціального фонду на фінансування видатків спрямовано 6566,1  тис. грн.

У  2017 році  забезпечувалась своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери,  оплата спожитих бюджетними установами енергоносіїв та проведення інших невідкладних витрат. Обсяг виплат на заробітну плату  з нарахуваннями працюючим у бюджетних галузях, що фінансуються з сільського бюджету, за   2017 рік склав 15516,1 тис. грн, або 96,0 відсотка до призначень. Порівняно з   2016 роком видатки на оплату заробітної плати зросли на 6032,2  тис. грн (на 163,6 відсотка). На фінансування таких захищених статей, як на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, придбання продуктів харчування  спрямовано  відповідно 1290,6; 673,6 тис. грн, що складає 94,7; 93,5 відсотка до плану на звітний період.

На фінансування установ та закладів освіти спрямовано 14654,0 тис. грн,  соціального захисту населення – 153,6 тис. грн, культури і мистецтва – 738,9 тис. грн, фізичної культури і спорту – 67,4 тис. гривень. В цілому на фінансування вищезгаданих галузей спрямовано 15613,9 тис. гривень.

 

Державне управління

Видатки на утримання  апарату сільської ради  становлять 2919,5 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями 2647,5 тис.гривень, питома вага якої у видатках становить 90,7 відсотка. На кінець звітного періоду в штаті сільської ради було зайнято 34  штатних посад, середня заробітна плата за звітний період  2017 року склала 5302 гривень.  На оплату спожитих енергоносіїв використано 50,4 тис.гривень.

 

                                            Освіта

На  утримання установ освіти за  2017 рік  з загального та спеціального фондів  сільського бюджету сумарно використано 17785,7 тис. гривень при плановому   призначенні 19742,5 тис. гривень, що становить 90,1  відсотка. Найбільшу питому вагу в структурі видатків складають видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 82,5 відсотки (12084,3 тис.гривень),  на оплату за спожиті енергоносії – 8,4  відсотки (1224,9 тис.гривень). Станом на 1 січня 2018 року  працівникам загальноосвітніх шкіл та дошкільних установ виплачено 982,8  тис.гривень відпускних та 456,5 тис.гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.

В сільській раді  з 1 вересня 2017 року  діє дві  загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів з яких одна школа ООЗ НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей  з трьома філіями.  Загальна кількість  учнів 595, які навчаються у 42  індивідуальних класах.  Відповідно  середня наповнюваність   становить 16  учнів  на   клас. 150  учнів  займаються   в  5  групах в режимі груп продовженого дня,  11 дітей навчається за індивідуальними програмами навчання,  введено інклюзивне навчання для  3 учнів, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, для  3 учнів організоване індивідуальне  навчання за програмами  загальноосвітньої школи (по рекомендації ЛКК).

Касові  видатки загального фонду на харчування в загальноосвітніх школах склали  531,4 тис.гривень  при планових призначеннях на звітний період 2017 року 557,8 тис.гривень. По спеціальному фонду бюджету використано на харчування учнів та вихованців дошкільних відділень 48,2 тис.гривень.

У період з 29 травня по 15 червня 2017 року у пришкільних таборах загальноосвітніх навчальних закладів оздоровилось 230 дітей пільгових категорій, в тому числі діти, батьки яких брали участь у проведенні анти терористичної операції – 17 дітей, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 14 дітей, діти з багатодітних сімей – 112 дітей, талановиті та обдаровані діти – 49 дітей, діти інших пільгових категорій – 38 дітей. На оздоровлення дітей використано 66,0 тис.гривень, в тому числі на продукти харчування – 64,4 тис.гривень. Виконано 3220 діто-днів, вартість одного дітодня у пришкільному таборі склала 20,50 гривень, в тому числі на харчування – 20,0 гривень.

На утримання дошкільних навчальних закладів сільської ради за  2017 рік із загального фонду бюджету використано 1499,5 тис.гривень, із спеціального 558,5 тис.гривень. На оплату праці з нарахуваннями використано 1073,3 тис.гривень. На харчування вихованців дитячих садків с.Зимне та с.Бубнів використано 185,9 тис.гривень, з них за рахунок сільського бюджету 142,1 тис.гривень, вартість харчування в день 20,20 гривень.

На фінансування заходів по реалізації програми "Шкільний автобус" Зимнівської сільської ради використано 29,1 тис.гривень,  на оплату перевізникам за довезення школярів.

На методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інших заходів в галузі освіти виділено 246,6 тис.гривень, з них на оплату праці з нарахуваннями методкабінету 219,6 тис.гривень, на реалізацію програм і заходів в галузі освіти 6,5 тис.гривень.

На капітальні видатки по галузі освіта виділено  2963,5 тис.гривень, зокрема за рахунок залишку освітньої субвенції 752,6 тис.гривень, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих  територій  458,8 тис.гривень, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ   1245,5 тис.гривень,  в тому числі:

- на капітальні видатки - придбання  для закладів освіти 36,4 тис.гривень;

- на капітальний ремонт даху ДНЗ “Ромашка”  по вул. Миру, 6 с.Зимне Зимнівської сільської ради  563,3 тис.гривень;

-на придбання комп’ютерних класів для НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок села Льотниче та ЗОШ І-ІІІ ступенів села Бубнів Зимнівської сільської ради  -198,9 тис.гривень;

- на придбання хімічного класу для НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей  села Зимне Зимнівської сільської ради -127,6 тис.гривень;

-придбання кабінету хореографії для  НВК ЗОШ І-ІІІ-ліцей села Зимне 53,8 тис.гривень;

-капітальний ремонт НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок села Льотниче (в тому числі заміна вікон) Зимнівської сільської ради 459,4 тис.гривень;

-капітальний ремонт покрівлі НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів села Льотниче та ЗОШ І-ІІІ ступенів села Бубнів - 4,7 тис.гривень;

-капітальний ремонт (фасад)  НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей села Зимне 200,0 тис.гривень;

-реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів села Бубнів 695,7 тис.гривень;

-капітальний ремонт ЗОШ І-ІІ ступенів ім.Олени Полонської з використанням енергозбережних  та термореноваційних технологій по вул.Шкільна ,2  села Селець Зимнівської сільської ради -549,8 тис.гривень.

 

                  Соціальний захист та соціальне забезпечення

По інших видатках на соціальний захист населення використано 67,6 тис.гривень на виконання місцевих програми соціального захисту населення, а саме: 35,5 тис.грн. на виплату одноразових матеріальних допомог громадянам які опинились у важкому матеріальному становищі; 5,5 тис.гривень -допомога на поховання непрацюючим жителям сільської ради; 18,0 тис.гривень на виконання програми матеріально-технічного забезпечення військових частин до яких мобілізовано жителів Зимнівської сільської ради; 1,2 тис.гривень на допомогу  до професійних свят; 4,4 тис.гривень на виплату коштів на проведення Дня Донора;  3,0 тис.гривень допомогу  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, відповідно до  соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Зимнівської сільської ради на 2016-2020 роки,  затверджено 50,0 тис гривень, в тому числі 25,0 тис.гривень  за рахунок іншої субвенції з  обласного бюджету. На звітну дату придбано 13 путівок на загальну суму 47,8 тис.гривень.

На компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям гротямадян  використано 28,3 тис.гривень.

 

Культура і мистецтво

На галузь культури з сільського  бюджету  за  2017 рік  використано  738,9 тис.гривень по загальному  та 336,9 тис. гривень по спеціальному фондах бюджету. Основні видатки складають оплата праці з нарахуваннями 664,6 тис.гривень  та оплата енергоносіїв 7,3 тис.гривень.

Будинками культури з одержаних власних надходжень використано 27,9 тис.гривень на оплату спожитих енергоносіїв 12,5 тис.гривень та придбання інвентаря та обладнення 13,0 тис.гривень.

За рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів та співфінансування з сільського бюджету проведено капітальний ремонт шатрової покрівлі Будинку культури ро вулиці Прикарпатська , 15 у с.Бубнів в сумі 309,0 тис.гривень.

 

Фізична культура і спорт

На проведення заходів з фізичної культури та спорту затверджено в бюджеті 68,4 тис.гривень, використано 67,4 тис.гривень. За 2017 рік , відповідно до затвердженої сільською радою програми розвитку фізмчної культури та спорту  проведено  заходів на суму 13,3 тис.гривень. 

 

Житлово-комунальне господарство

На фінансування житлово-комунального господарства з загального та спеціального фонду  сільського бюджету   спрямовано за  2017 рік  1022,8 тис. гривень  бюджетних асигнувань, у тому числі:

- на ремонт та утримання об’єктів благоустрою відповідно до обсягів виконаних робіт 134,2 тис. гривень. 

- для виробничих потреб та розвитку матеріально-технічної бази комунального господарства  195,0 тис. гривень;

- на поточний ремонт вуличного освітлення -100,0 тис.гривень;

- на  реконструкцію вуличного освітлення по вулиці Шкільна від КТП-111 в селі  Селець   80,1 тис.гривень;

 - на реконструкцію вуличного освітлення по вулиці Незалежності від ЗТП -108 в селі Селець -60,3 тис.гривень;

- на реконструкцію вуличного освітлення в селі Острівок  - 200,0  тис.гривень;

- на реконструкцію вуличного освітлення від КТП 419 в  селі Володимирівка – 45,1 тис.гривень;

- на реконструкцію вуличного освітлення від КТП 222 в  селі Володимирівка -  71,3 тис.гривень;

- на реконструкцію вуличного освітлення по вулиці Крайця, Першотравневій  від КТП 109 в  селі Селець -  136,7 тис.гривень.

 

Будівництво

 

На реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку територій, за рахунок   коштів субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів та співфінансування з сільського бюджету, спрямовано 216,3 тис.гривень, в тому числі на придбання та встановлення дитячо-спортивних майданчиків в селах Руснів, Поничів, Горичів Зимнівської сільської ради.

На виконання цільова соціальної  Програми  забезпечення житлом дітей сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа Зимнівської сільської ради на 2017 - 2021 роки придбано соціальне майно для дитини сироти вартістю 196,0 тис.гривень.  

 

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

           Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг  становлять на рік  2280,4 тис.гривень, з них 2124,9  тис.гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ в тому числі по об’єктах:

      -реконструкція дороги по вулиці Шкільна (продовження) від ПК 7+80 до Пк 15+60  в с.Острівок -1461,4 тис.гривень;

     -капітальний ремонт дороги по вулиці Зелена в селі Володимирівка -663,5 тис.гривень.

           На поточний ремонт та утримання доріг місцевого значення використано 155,5 тис. гривень.

 

Сільське господарство

        На виконання програмних заходів в галузі сільського господарства передбачено 27,2 тис.гривень, в тому числі за рахунок іншої субвенції з  обласного бюджету 10,9 тис. гривень,  на  дотацію за утримання трьох і більше корів власникам  ОСГ, на звітну дату надано дотацію 16 ОСГ на суму 16,2 тис. гривень, на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння  корів і телиць у ОСГ надано  5,3 тис.гривень.

 

Землеустрій

 

              Всього на землеустрій на   2017 рік виділено з загального  фонду 40,0 тис. гривень, використано  25,6 тис.гривень  на виконання Програма розвитку земельних відностин та охорони земель Зимнівської сільської ради  на період 2016-2020 рокивень в тому

 

Місцева пожежна охорона

На утримання місцевої пожежної охорони затверджено видатків на рік в сумі 52,6 тис. гривень, використано за 2017 рік  51,3 тис. гривень, (97,5 %).

           

Міжбюджетні відносини

На протязі 2017 року сільським  бюджетом Зимнівської сільської ради відповідності до чинного законодавства  проводили розрахунки по міжбюджетних трансфертах  з районним бюджетом та бюджетом міста Володимир-Волинського. Надано бюджету міста Володимир-Волинського іншу субвенцію в сумі 241,1 тис.гривень на  оплату за спожиті енергоносії медичних установ, що знаходяться на території Зимнівської сільської ради та на коригування і проведення державної експертизи РП "Реконструкція Льотничівського та Зимнівського ФАПу під амбулаторію загальної практики сімейної медицини у с.Льотниче та с.Зимне Володимир-Волинського району .     

Надано іншої субвенції районному бюджету на утримання  бюджетних установ району на реалізацію заходів які забезпечують надання основних гарантованих послуг усіх громадян в сумі  1811,6  тис.гривень або 99,4 відсотка до річних призначень.

 

                             Фінансування

                Зимнівською сільською радою на протязі 2017 року розміщувались кошти загального фонду  на вкладних (депозитних) рахунках у банках у  сумі 300,0 тис.гривень, станом на 1 грудня 2017 року кошти були повернуті на рахунок бюджету.

             Джерелами фінансування місцевого бюджету по загальному та спеціальному фондах є кошти передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) –  4980,1 тис.гривень та фінансування за рахунок зміни залишків коштів  2736,8 тис.гривень по загальному фонду та 35,0 тис.гривень по спеціальному фонду.

                 Кредиторської та дебиторської заборгованості по загальному та спеціальному фондах не має.

 

Начальник

управління фінансів                                                                                  С. Боруцька 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь