Звіт про роботу управління фінансів та бухгалтерського обліку Зимнівської сільської ради за 2017 рік

Дата: 17.01.2018 14:42
Кількість переглядів: 1763

Фото без описуУправління фінансів та бухгалтерського обліку Зимнівської сільської ради відповідно до законодавства України створено рішенням сільської ради, являється її виконавчим органом. Управління здійснює реалізацію державної фінансової політики на території обєдненої територіальної громади. Управління підзвітне і підконтрольне сільській раді, підпорядковується у своїй діяльності виконавчому комітету сільської ради та сільському голові. Управління керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради, рішеннями і розпорядженнями виконавчого комітету сільської ради, інструкціями та вказівками Міністерства фінансів України та Головного департаменту фінансів, іншими нормативними актами.

         Відповідно до покладених завдань та функцій управління складає і забезпечує виконання сільського бюджету. Складає бюджет сільської ради та подає його на перевірку відповідності законодавству в установлені строки до Департаменту фінансів облдержадміністрації. Складає розпис доходів і видатків сільського бюджету з помісячним розподілом, забезпечує виконання сільського бюджету, проводить у встановленому порядку взаємні розрахунки сільського бюджету з бюджетами інших рівнів. Складає та подає до УДКСУ  кошториси, плани асигнувань загального та спеціального фондів бюджету, плани використання коштів установ і організацій, які фінансуються з сільського бюджету.Складає та затверджує штатні розписи бюджетних установ сільського  бюджету.

         Організовує виконання місцевого бюджету за доходами і видатками. Разом з податковою інспекцією району, Володимир-Волинським управлінням Державного казначейства України, відповідними відділами виконавчого комітету сільської ради забезпечує надходження доходів до місцевого бюджету та ефективне використання бюджетних коштів.

        Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису сільського бюджету встановленим бюджетним призначенням. Веде облік змін, що вносяться в установленому порядку до затверджених призначень по доходах і видатках сільського бюджету.

        Звітує перед виконавчим комітетом сільської ради про хід виконання сільського бюджету і подає йому квартальні та річний звіти про його виконання, з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

        Веде облік коштів резервного фонду сільського бюджету та подає висновки щодо виділення коштів. Веде облік та контроль за цільовим використання коштів субвенцій з Державного та обласного бюджету.

        Погоджує пропозиції щодо встановлення місцевих податків, платежів і зборів на території сільської ради. Розглядає в межах наданих чинним законодавством прав, матеріали про надання окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до сільського бюджету і погоджує відповідні пропозиції з цього питання. За висновками державної податкової інспекції розглядає і погоджує повернення зайво, або помилково сплачених платежів. Аналізує пропозиції щодо вишукування та мобілізації додаткових фінансових ресурсів до сільського бюджету.

        Бере участь у засіданнях тендерного комітету сільської ради.

        Здійснює обмін досвідом і інформацією з іншими ОТГ з питань які відповідають роботі управління.

        Здійснює, відповідно до затверджених у бюджеті призначень, фінансування  коштів в межах наявних фінансових ресурсів на здійснення заходів з розвитку місцевого господарства, агропромислового комплексу та охоронно-природних заходів, соціально-економічних програм, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжних заходів і спорту, культури, органів місцевого самоврядування.

         Бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури виконавчих органів сільської ради та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Готує пропозиції про чисельність, фонд оплати праці працівників і витрати на утримання органів місцевого самоврядування.

          Оформляє документи на отримання короткотермінових позичок з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів та безвідсоткових позичок.

        В межах своєї компетенції розглядає звернення громадян, підприємств, установ і організацій, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.

       Здійснює ведення бухгалтерського обліку та звітності по усіх видатках сільського бюджету, по субвенціях з бюджетів інших рівнів та по одержувачах бюджетних коштів. Здійснює перевірки фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку та звітності в усіх бюджетних установах сільської ради та Зимнівського ВУЖКГ. Одержує пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок.

         Забезпечує ведення діловодства та організацію контролю за виконанням документів в управлінні.

         Виконує іншу роботу, передбачену Бюджетним кодексом України та іншими нормативними документами.

        На протязі  2017 року управлінням фінансів та бухгалтерського обліку Зимнівської сільської ради в межах своєї компетенції підготовлено проекти та винесено на розгля  засідань виконавчого комітету — 5 рішення, на розгляд сесії сільської ради - 16 рішень. Крім того, підготовлено 15 розпоряджень сільського голови, надано 208 інформацій та звітів на запит Волинської ОДА та Володимир-Волинської РДА.  Тендерним комітетом сільської ради, в який входять працівники управління проведено у 2017 році 6 процедур закупівель, за результатами яких заключено 6 договорів та оприлюднено 24 звіти про укладання договору.

       Бухгалтерією сільської ради вчасно проводились на протязі 2017 року нарахування та виплата в установлені строки заробітної плати працівникам бюджетних установ сільської ради, розрахунки з підзвітними особами, організаціями та установами.

        В кінці бюджетного року працівниками управління фінансів та бухгалтерського обліку проведено річну інвентаризацію матеріалів та інвентаря в бюджетних установах сільської ради.

        Основним показником роботи управління фінансів та бухгалтерського обліку сільської ради є виконання бюджету. Виконання бюджету Зимнівської сільської ради 2017 рік:

 І. ДОХОДИ    

    За 2017 рік в  сільський  бюджет  надійшло власних та закріплених доходів по загальному фонду в сумі  7999,7 тис. гривень, що становить 107,4 відсотка до бюджетного призначення на 2017 р,  в цілому по бюджету сільської ради  забезпечено надходження усіх запланованих у бюджеті податків та зборів . В порівнянні з 2016 роком (у співставній базі)   власних доходів надійшло більше на 2212,9 тис. гривень  або на 138,2 відсотка.

            Крім цього, з державного бюджету надійшло  2771,2 тис.гривень базової дотації (100,0 відсотків до плану),  2027,6 додаткової дотації ( та 100,0 відсотків до плану),  441,2 тис.гривень стабілізаційної дотації та  14502,5 тис.гривень цільових субвенцій (93,8 відсотка до плану).

Одержано субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в загальній сумі 13741,1 тис. грн.  в тому числі: освітню субвенцію в сумі 8677,4 тис.гривень, або 100 відсотків; одержано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 3510,6 тис.гривень; одержано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1370 тис.гривень.

 Протягом  2016 року бюджетні установи, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Зимнівської сільської ради, отримали 188,6 тис. гривень  власних надходжень бюджетних установ, 74,2 відсотка (139,9 тис. гривень) з яких займає плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Решта – 25,8 відсотків (48,7 тис. гривень) – інші джерела власних надходжень бюджетних установ (кошти на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів; благодійні внески, гранти, дарунки).


 

ІІ. ВИДАТКИ    

Витрати сільського бюджету  складають  27804,4 тис гривень в тому числі загального фонду сільського бюджету  21381,1 тис.гривень (96,0%) , 6403,3 тис грн (82,5%) – видатки бюджету розвитку, 20,0 тис грн – надання кредитів. Витрати спеціального фонду без урахування витрат за рахунок коштів, що передаються з загального фонду, склали 162,8 тис гривень.

Виплачено за 2017 рік зарабітну плату з нарахуваннями працівникам установ і закладів бюджетних галузей за загальним фондом  у загальній сумі 15516,1 тис грн , зокрема за посадовими окладами 7792,4 тис.гривень, доплати і надбавки обов’язкового характеру 3299,5 тис.гривень, матеріальну допомогу на оздоровлення окремим категоріям працюючих у бюджетній сфері відповідно до вимог законодавства 532,6 тис.гривень, грошова винагорода педагогічним працівникам 55,8 тис.гривень,  стимулюючі виплати -887,7 тис.гривень.

Видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг за 2017 рік становлять 1290,6 тис.гривень, в тому числі за оплату водопостачання та водовідведення 17,5 тис.гривень, оплату електроенергії 299,4 тис.гривень, оплату природного газу 765,5 тис.гривень, оплату інших енергоносіїв 208,2 тис.гривень.

На харчування  в загальноосвітніх школах та позашкільних закладах використано 673,6 тис.гривень, при планових призначеннях на рік 720,3 тис.гривень. По спеціальному фонду бюджету використано на харчування учнів та вихованців дошкільних відділень 92,0 тис.гривень.

На поточне утримання установ сільської ради за 2017 рік використано 1164,2 тис.гривень на потреби по забезпеченню належного рівня роботи бюджетних закладів та здійснення ними відповідних суспільних функцій.

На реалізацію регіональних програм за рахунок загального фонду бюджету використано 717,8 тис грн.

На протязі  2017  року з бюджету сільської ради відповідності до чинного законодавства  проводились розрахунки по міжбюджетних трансфертах  з районним бюджетом, бюджетом міста Володимир-Волинського в загальній сумі 2052,7 тис.гривень.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь