Договір, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державний реєстрації. Чи його дублікат.

 

Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат.

Свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат.

Видане нотаріусом свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтво про відповідне придбання майна, якщо торги/аукціони не відбулися, чи їх дублікати.

Свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дублікат.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане до 01 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, чи його дублікат.

Рішення про закріплення майна на праві оперативного управління чи господарського відання. прийняте власником нерухомості чи особою, уповноваженою управляти таким майном.

Державні акти на право власності (приватної власності) на земельну ділянку або право постійного користування землею, видані до 01 січня 2013 року.

Судове рішення, яке набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно.

Ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди.

Заповіт, яким установлено сервітут на нерухоме майно.

Рішення уповноваженого органу державної влади про повернення обєкта нерухомого майна релігійній організації.

Рішення власника, уповноваженого ним органу про передачу обєкта майна з державної у комунальну чи з комунальної – у державну або ж з приватної – у державну чи комунальну.

Договір, яким встановлюється довірча власність на нерухоме майно, та акт приймання-передачі нерухомого майна, яке є обєктом довірчої власності.

Акт приймання-передачі нерухомого майна неплатоспроможного банку перехідному банку, що створюється відповідно до статті 42 Закону «про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

!!! Звертаємо увагу, що вказаний перелік не є вичерпним: офіціалізація статусу власника або іншого правонабувача може відбуватися на підставі інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно.

!!! Пам’ятайте, що вказані 15 підстав для державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухомість не застосовуються до об’єктів незавершеного будівництва