про роботу служби у справах дітей виконавчого комітету

Зимнівської сільської ради  за 2021 рік

 

     Служба у справах дітей виконавчого комітету Зимнівської сільської ради була утворена Рішенням сесії восьмого скликання Зимнівської сільської ради 25.11.2020 року № 1/23 «Про утворення Служби у справах дітей виконавчого комітету сільської ради (без статусу юридичної особи) та затвердження Положення про Службу у справах дітей виконавчого комітету сільської ради (без статусу юридичної особи).

    Протягом звітного періоду робота служби у справах дітей виконавчого комітету Зимнівської сільської ради була спрямована на реалізацію законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24 січня 1995 №20/95 – ВР (зі змінами), «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року
№ 2342-IV, постанов Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини» від 24 вересня 2008 року № 866 (із змінами), «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» від 1 червня 2020 №585 розпоряджень, рішень та доручень сільського голови, районної та обласної державних адміністрацій.

З метою профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, протягом 2021 року службою у справах дітей спільно з патрульним офіцером громади та інспекторами ювенальної превенції, проведено 8 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Сім’я». Обстежено умови проживання 88 дітей. В результаті проведення рейдів на профілактичний облік взято 5 дітей, знято 0 дитини, 1 – влаштовано до притулку для дітей служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації, 1 – влаштовано до комунального  підприємства «Волинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки» Волинської обласної ради, 2- у дитяче відділення комунального підприємства Володимир-Волинського територіально-медичного об’єднання. 

З батьками  проводиться профілактична робота щодо недопущення вчинення проти дітей будь – якої форми насилля та роз’яснено про їх відповідальність згідно чинного законодавства України.

           Підготовлено та подано до Володимир – Волинського міського суду 1 позовну заяву про доцільність позбавлення батьків батьківських прав відносно 1 дитини.

     Працівниками служби забезпечено представництво в інтересах дітей у 12 судових розглядах справ, що стосуються дітей, з них – при розгляді кримінальних справ – 10; при розгляді цивільних справ – 2.

Надано працівниками служби  громадянам, закладам, установам та організаціям 28  консультацій з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.

На первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Зимнівської сільської ради  перебуває 43 дитини, які мають статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Протягом 2021 року статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування отримали 3 дітей.

   Із вищезазначеної категорії на території Зимнівської сільської ради проживають та  влаштовані в різні сімейні форми виховання (опіка/піклування,  прийомні сім’ї) 26 дітей, з них:

15 – діти-сироти,

11 – діти позбавлені батьківського піклування.

      Із загальної кількості дітей даної категорії -  7 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування - прибули з інших територіальних одиниць, однак влаштовані в сімейні форми виховання на території нашої ОТГ, за якими здійснюється постійний нагляд та контроль.

      У громаді успішно  функціонує:

 • 16 сімей опікунів/піклувальників в яких виховуються 26 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
 • 1 прийомна сім’я, в якій виховується 1 особа з числа дітей-сиріт.

За звітний період працівниками служби відвідано всіх дітей даної категорії за місцем проживання, про що складено відповідні акти.

З метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток згідно Рішення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради від 30.11.2020 № 105 створено комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Зимнівської сільської ради.

 Протягом звітного періоду на засіданні комісії було розглянуто -  30 питань:

 • про неналежне виконання батьківських обов’язків,
 • про надання дозволу неповнолітньому на відмову від спадщини
 • про надання довідки на додаткову соціальну відпустку
 • про надання дозволу неповнолітній на оформлення договору дарування будинку та земельної ділянки
 • про затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах
 • про відібрання малолітньої дитини
 • про направлення  малолітньої  дитини у комунальне підприємство спеціалізований будинок дитини
 • про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав
 • про надання дозволу на дарування  частини будинку, та  земельної ділянки право проживання та користуванням яким мають малолітні діти
 • про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору оренди землі право власності якої має малолітня дитина
 • про надання дозволу на дарування частки у житловому будинку, та частки земельної ділянки на ім’я малолітньої дитини
 • про визначення способу участі матері/батька у вихованні та спілкування з малолітніми/неповнолітніми дітьми
 • про надання дозволу матері/батьку на вчинення правочину від імені малолітньої дитини
 • про стан  виховання, утримання і розвиток дітей-сиріт у сім’ї   опікунів/піклувальників,
 • взяття дитини на облік як такої, що перебуває в складних життєвих обставинах,
 • про надання дозволу неповнолітньому на укладання договору купівлі – продажу частки з автомобіля

З метою запобігання випадків незаконного відчуження житла служба у справах дітей при розгляді звернень громадян щодо здійснення того чи іншого правочину, що стосується дитини ретельно вивчає підстави для надання такого дозволу, перевіряє достовірність наданих документів. Усі питання, які пов’язані з відчуженням або придбанням житла, де діти мають право власності чи користування означеним житлом розглядаються на засіданні комісії з питань захисту прав дитини.

За період 2021 року службою у справах дітей розглянуто 49 письмових звернень громадян. За результатами розгляду даних звернень надано  1 дозвіл на отримання додаткової соціальної відпустки, 1 рішення про надання статусу дітей позбавлених батьківського піклування та закріплення житла за дітьми позбавленими батьківського піклування , 1 рішення про відібрання малолітньої дитини, направлення її до спеціалізованого будинку дитини, та затверджено 1 висновок про доцільність позбавлення батьківських прав, затверджено 2 висновки щодо визначення способу участі матері/батька у вихованні та спілкуванні з дітьми, надано 8 дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, 5 дозволів матері/батьку на вчинення правочину від імені малолітньої дитини та надано 1 відмову на здійснення правочину щодо нерухомого майна.

 

-  Проведено обстеження цільового використання аліментів та надано висновок щодо забезпечення базових індивідуальних потреб дітей.

-  Дано дозволи на відрахування з навчальних закладів 4 дітей у зв’язку з зміною ними місця навчання.

- Здійснено перевірку стану виховної роботи 4 навчальних закладів територіальної громади.

-  Розглянуто 3 подання з навчальних закладів та вжито заходів щодо залучення до навчання 4 дітей, проведено профілактичні бесіди з батьками.

З метою забезпечення найкращих інтересів дітей та організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах З метою організацій соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах згідно рішення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради від 19.04.2021 № 49 утворено міждисциплінарну команду.

     З метою забезпечення прав і законних інтересів дітей, їх соціального захисту та всебічного розвитку, рішенням сесії восьмого скликання Зимнівської сільської ради від 07.12.2021 № 14/99 затверджено «Програму забезпечення прав і законних інтересів дітей, їх соціального захисту та всебічного розвитку на 2018-2022 роки в новій редакції» орієнтовний обсяг фінансових ресурсів з місцевого бюджету необхідний для реалізації програми на 2022 рік - 604,800 тис. грн.

Також з метою реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, рішенням сесії восьмого скликання  Зимнівської сільської ради від 24.12.2021 15/6 затверджено «Цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022 – 2026» Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми становить:   2 045 000 тис. грн.