Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах є один з основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення. Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя.

Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей територіальної громади та керується принципом – дійти до кожної сім'ї, особи, дитини, які опинились в складних життєвих обставинах, а також працювати на випередження, тобто надавати соціальні послуги тим, хто потенційно може опинитись в складних життєвих обставинах.

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах» та з метою виявлення та аналізу потреб громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначення пріоритетів щодо надання соціальних послуг розпорядженням сільського голови від 25.01.2023 № 22 «Про створення робочої групи з визначення потреб населення Зимнівської сільської ради у соціальних послугах» створено робочу групу щодо визначення потреб населення у соціальних послугах.

Для удосконалення процесу визначення потреб населення у соціальних послугах було проведено соціологічне опитування шляхом анкетування мешканців громади. Основною метою оцінки є: визначення потенційних отримувачів соціальних послуг; визначення індивідуальних потреб осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; визначення соціальних груп в громаді, що потребують соціальних послуг, та розробка рекомендацій щодо шляхів розвитку та удосконалення надання соціальних послуг.  

Інформація, представлена у даному звіті  може бути корисною для  посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів уповноважених приймати рішення щодо соціальної політики, а також використана для розробки місцевої програми надання соціальних послуг в громаді.

При формуванні показників потреби населення Зимнівської  територіальної громади у соціальних послугах враховані дані комунальної установи  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирського району».  

Для проведення оцінки були використані такі джерела інформації: статистична інформація; відповіді на запити; державні та місцеві програми; статистичні дані відділу соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відповіді на анкети.

Для визначення потреб населення у соціальних послугах був проведений аналіз документів та анкетування населення. Основні етапи дослідження включали:
•    визначення кола осіб та надавачів послуг для опитування;
•    підготовку опитувальників;
•    проведення опитування;
•    аналіз та підготовку звіту.
 
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ
 
Населений пункт-адміністративний центр ТГ: с.Зимне.
Кількість населених пунктів, що входять до складу ТГ: 30
Площа населених пунктів територіальної громади: 308,3 кв.км.
Кількість домогосподарств (дворів): 3286

Кількість населення загальна та в розрізі чоловіки/жінки

Старостинський округ/Населений пункт

Населення всього

Доросле населення

Дитяче населення (до 18 років)

Березовичівський        (с. Березовичі, с.Бобичі,  Яковичі, с.Хворостів,                с. Міжлісся)

1392

1137

255

Бубнівський (с.Бубнів, с.Руснів, с.Черчичі, с.Маркостав)

1100

866

234

Льотничівський (с.Льотниче, с.Поничів, с.Когильно, с.Отрівок, с.Володимирівка)

2929

2326

603

Селецький (с.Селець, с.Маарія Воля, с.Чесний Хрест)

678

537

141

Хмелівківський (с.Хмелівка, с.Хмелів, с.Нехвороща, с.Житані)

1107

854

253

Хобултівський (с.Хобултова, с.Підгайці, с.Микуличі)

1287

1015

272

Зимнівський (с.Зимне, с.Горичів, с.Шистів, с.Октавин)

1557

1190

367

Разом

10050

7925

2125

Статистика соціальних груп

№ з/п

Соціальна група

Всього в громаді

 
 

1

Пенсіонери

2236

 

2

Особи похилого віку (старше 80-ти років)

338

 

3

Особи з інвалідністю

296

 

4

Діти з інвалідністю

50

 

5

Діти/особи з порушенням опорно-рухового апарату

38

 

6

Особи з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті

52

 

7

Особи з невиліковними хворобами, що потребують тривалого лікування

104

 

8

Особи з психічними та поведінковими розладами

4

 

9

Батьки/опікуни дітей з поведінковими розладами

2

 

10

Бездомні

0

 

11

Безробітні (зареєстровані)

10

 

12

Малозабезпечені родини

67

 

13

Багатодітні сім’ї (в них дітей)

133/481

 

14

Одинокі батьки/матері

27

 

15

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (первинний облік)

39

 

16

Діти які перебвають під опікою/піклуванням

26

 

17

Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах

35

 

18

Сім'ї,  які перебувають у складних життєвих обставинах

13

 

19

ДБСТ

1

 

20

Опіка і піклування (дорослі)

6

 

21

Особи, які відбували покарання (у т. ч. у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули покарання)

4

 

22

Особи, які втратили соціальні зв’язки, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі

1

 

23

Особи, які постраждали від насильства за ознакою статі, домашнього насильства

4

 

24

Особи, які потрапили в ситуацію торгівлі людьми

0

 

25

Особи з інвалідністю з числа учасників АТО/ООС

13

 

26

Сім’ї  загиблих учасників АТО/ООС

14

 

27

Діти  загиблих військовослужбовців

7

 

28

Особи, які постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів, збройних конфліктів, тимчасової окупації (ВПО – внутрішньо переміщені особи)

155

 

29

Діти ВПО

58

 

30

Сім’ї ліквідаторів ЧАЕС

10

 

31

Матері-героїні

35

 

Суб’єкт, що надає соціальні послуги – Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирського району.

На території громади надаються такі соціальні послуги                        

 • - інформування;
 • - консультування;
 • - представництво інтересів;
 • - надання притулку;
 • - соціальна профілактика;
 • - соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у СЖО;
 • - соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти, позбавлені батьківського піклування;
 • - екстрене (кризове) втручання;
 • - соціальна адаптація;
 • - соціальна інтеграція та реінтеграція;
 • - догляд вдома;
 • - догляд стаціонарний;
 • - натуральна допомога;
 • - транспортні.

За наявності кадрових та матеріально-фінансових ресурсів територіальний центр може надавати соціальні послуги:

-підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;

- фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями.     

Кількість осіб, які отримують такі види соціальних послуг:
(на протязі 2022 р.)
Догляд вдома - 98
Догляд стаціонарний - 16 
Соціальний супровід - 1
Соціальна адаптація - 4
Консультування - 218
Соціальна профілактика - 14
Натуральна допомога  - 55
Надання притулку - 3
Кризове екстрене втручання - 5
Транспортна послуга  - 33
Інформування – 174

Огляд отримувачів соціальних послуг

В ході опитування населення проведено анкетування 193 мешканців територіальної громади. Середній вік респондентів становить 60 років. Як було з’ясовано в ході опитування соціальні послуги отримують 181 респондент (94%),  в т.ч. 64 особи з інвалідністю, 12 мешканців громади не отримують соціальні послуги (6 %) 

Соціальні послуги, які надаються і у яких є потреба і задоволеність ними

В ході опитування населення було з’ясовано види соціальних послуг, які отримують респонденти та члени їх сімей, рівень задоволеності отримуваними послугами, а також потребу респондентів в окремих соціальних послугах.

Найбільшої підтримки в громаді потребують люди похилого віку, особи з інвалідністю, сім'ї з дітьми, які перебувають в СЖО.     

Як засвідчили результати опитування населення територіальної громади, найбільша потреба  респондентів в  таких соціальних послугах:
-    натуральна допомога  - 161
-    інформування - 149
-    догляд вдома - 100
-    консультування - 67
-    догляд стаціонарний - 23 

При цьому слід зазначити, що деякі респонденти можуть отримувати дві та більше соціальних послуг.

Для надання соціальних послуг мешканцям Зимнівської територіальної громади щороку з  бюджету  сільської ради виділяються кошти на фінансування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” Володимирського району .

На питання «Чи  ви достатньо проінформовані про соціальні послуги, що надаються у громаді»  майже всі респонденти відповіли «так». На питання «Чи задоволені Ви чи члени Вашої родини послугами, що надаються» більшість респондентів поставили відмітку 4 з 5 балів. 

Респондентам було запропоновано зазначити, до яких соціальних груп належать вони або члени їх родин. Згідно з результатами опитування найбільше осіб похилого віку (80%). При цьому слід зазначити, що особи похилого віку не є однією з найчисельніших соціальних груп в громаді.

За результатами визначення потреб населення Зимнівської сільської територіальної громади та наданими пропозиціями щодо покращення якості надання соціальних послуг робочою групою прийняті наступні рішення:
- у 2023 році для задоволення потреб населення Зимнівської сільської  територіальної громади у соціальних послугах забезпечити надання наступних соціальних послуг: догляд вдома,  догляд стаціонарний, соціальний супровід, соціальна адаптація, натуральна допомога, надання притулку, консультування, соціальна профілактика, представництво інтересів, кризове та екстрене  втручання тощо, транспортна послуга, інформування та залучати для отримання соціальних послуг нові категорії громадян, які потребують соціальної підтримки, а саме: осіб з інвалідністю з психічними розладами, осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату.
- посилити роботу щодо виявлення осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг;
- усім суб`єктам, задіяним у наданні соціальних послуг, покращити інформаційно-роз`яснювальну роботу серед населення громади щодо соціальних та реабілітаційних послуг, облаштовувати інформаційні куточки в старостинських округах на яких повинна міститися доступна, актуальна і вичерпна інформація для отримання послуг, розміщувати актуальну інформацію щодо соціальних послуг на дошках оголошень біля установ охорони здоров`я, магазинах, Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирського району, в мережі інтернет.
- забезпечити проведення оцінки потреб громади у соціальних послугах та надання базових соціальних послуг у громаді, у відповідності до Закону України “Про соціальні послуги”;
- в разі виникнення потреби мешканців у таких соціальних послугах, як:     
           підтримане проживання;
           переклад жестовою мовою;
- забезпечити надання таких послуг шляхом соціального замовлення, співпраці з іншими органами місцевого самоврядування, державно-приватного партнерства або залучення фізичних осіб до надання соціальних послуг;

-  постійно проводити навчання працівників які задіяні в наданні соціальних послуг;
- розмістити інформаційно-аналітичну довідку на офіційному сайті громади.

При підготовці інформаційних матеріалів необхідно:
- враховувати психологічні та фізіологічні особливості потенційних та фактичних отримувачів послуг;
- обирати оптимальні способи подання інформації, супроводжувати усне консультування наданням роздаткових матеріалів;
- надавати відвідувачу час для записування потрібної інформації;
- визначати головне при наданні інформації;
- перевіряти, чи правильно зрозумів і засвоїв інформацію клієнт.

Оскільки в громаді може бути потреба в інших соціальних послугах то в перспективі постає потреба у реорганізації територіального центру, який би забезпечив потребу  у соціальних послугах безпосередньо в громаді.

Також для покращення надання соціальних послуг доцільно залучити громадські організації, що є особливо актуальним з огляду на відсутність інших комунальних соціальних закладів у громаді. Тому, подальше систематичне визначення потреб ТГ у соціальних послугах дозволить вчасно реагувати на соціальні та демографічні процеси та  попередити виникнення соціальних проблем.